piątek, 23 lipca 2021

Nafta do potraw - artykuł prasowy z roku 1917.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.

 

Nafta do potraw.

W poszukiwaniu surogatów oliwy z tłuszczów jadalnych uczeni niemieccy uzyskali wiele pomyślnych rezultatów. Dr Graese oczyścił naftę rumuńską na drodze chemicznej tak doskonale, że, jak donosi  „Natuewissenschaftliche Wochenschrift”, straciła pierwotny swój smak i zapach charakterystyczny i można było użyć jej do potraw.

Czy jednak wobec notorycznego braku nafty nie byłoby rzeczą prostszą łojowej i stearynowej świecy, których jest jeszcze dosyć podobno – używać do celów kuchennych.

Oto nasuwa nam się na myśl cennik potraw w resturacyach, tak jak będzie wyglądał w niedalekiej przyszłości: 

Befsztyk z podeszwy na łojówce … 15 K

Sznycel z rzemiennego pasa na świecy stearynowej … 20K

Kaczka drewniana na nafcie … 10 K

 

piątek, 16 lipca 2021

Folusz

Folusz.

Wrzesień 2019 r.

Fot. Anna Kusiak


Cudem ocaleni w Brzanie - rok 1939.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Cudem ocaleni w Brzanie.

Gorlice. 12.4. (m) Siedemdziesięcioletni Jakub Rozner, zamieszkały wraz ze swój ą żoną w Brzanie, pow. Gorlice, po spożyciu kolacji w ub. piątek [ 7 kwietnia 1939 r.] ułożył się do snu. Około północy kiedy staruszkowie pogrążeni byli w głębokim śnie, wybuchł pożar w domu Roznerów i z miejsca zajął się dach kryty słomą. Płomień został przypadkowo zauważony przez przechodzących Naftalego Kohanego i Markusa Silberstena, którzy zaalarmowali sąsiadów, po uprzednim obudzeniu i uratowaniu śpiących staruszków.

Na miejsce pożaru przybyła ochotnicza straż z Bobowej i przy pomocy miejscowej ludności, pożar zlokalizowała.

Policja prowadzi dochodzenia, celem ujawnienia, co było przyczyną pożaru.

Obchody pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem w Łużnej - artykuł prasowy z roku 1910.

 

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Gorlice. W pięćsetną rocznicę pogromu Krzyżactwa odbył się w ubiegłą niedzielę we wsi Łużnej (pow. Gorlice) uroczysty obchód Grunwaldzki. Uroczystość zaczęła się sumą, podczas której produkował się chór męski, a ks. Kędra przemówił gorącemi słowami, rozniecając w sercach słuchaczy miłość ojczyzny i pobudzając ich do myślenia nad swoją obecną dolą. Popołudniu odbył się wspaniały pochód, w którym brali udział: drużyna sokołów z Gorlic w liczbie 36, oddział świetnej banderji, dzieci szkolne, dziewczęta dorosłe ubrane po krakowski i mnoga ludność miejscowa i z okolicy. Pochód wyruszył z kościoła na polanę dworską, gdzie zabrał głos p. Władysław Leśkiewicz, kreśląc po krótce przyczynę walk Polaków z Krzyżakami  nawiązując całą mowę do obecnych stosunków pod trzema zaborami; dziewczęta wiejskie odśpiewały wieniec pieśni polskich pod przewodnictwem nauczycielki p.p. Wandy Butrymowiczówny, w końcu pochód powrócił przy dźwiękach muzyki pod Kółko rolnicze, gdzie ks. Kędra podziękował ludności a w szczególności drużynie sokolej za udział w pochodzie. Na zakończenie uroczystej rocznicy odbył się w sali szkolnej wieczorek, na który złożyły się śpiewy, deklamacje a odegrany został utwór sceniczny p. Józefa Lorenza „Zmartwychwstanie”. Zaznaczyć należy, że obchód zawdzięczać należy inicjatywie i usiłowaniom samej młodzieży.

środa, 14 lipca 2021