OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 11 grudnia 2016

Naukowe badania na Łemkowszczyźnie - artykuł prasowy z roku 1936.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.Naukowe badania na Łemkowszczyźnie.

Gorlice, w lipcu.

            Niezależnie od prac Oddziału Łemkowskiego Komisji Badań Naukowych Ziem Wschodnich w składzie dr. J. Smoleński, dr. Z. Stieber, dr. W. Ormicki, dr. M. Klimaszewski, mgr. R. Reinfuss i dr. S. Leszczycki, od kilku tygodni na Łemkowszczyźnie prowadzone są badania naukowe w paśmie górskiem Magóry Wątkowskiej (847 m) przez dr. Henryka Świdzińskiego, geologa Państwowego Instytutu Geologicznego z Warszawy, dr. Tadeusza Sulmę, prof. U.J. z Krakowa w towarzystwie prof. Adolfa Niewczasa, prof. Kordasiewicza i A. Wójcika.

            Przedewszystkiem zbadano pod względem geologicznym partję skalistych Kornutów, gdzie oddział P. T. T. w Gorlicach projektuje założenie rezerwatu przyrodniczego. Badania te przeprowadził geolog dr. H. Świdziński. Światem roślinnym i zwierzętami zajął się dr. T. Sulma, który żywo zainteresował się okazami kosówki, odkrytemi w ubiegłym roku na Kornutach (837 m ) przez A. Wójcika, pracującego nad przewodnikiem turystycznym po Beskidzie Niskim.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza