OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 22 stycznia 2017

Z galicyjskich Gorlic. Cykl korespondencji prasowych z roku 1910 – część I.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Z galicyjskich Gorlic. Cykl korespondencji prasowych z roku 1910 – część IReprodukcja pocztówki z roku 1909. Zbiory prywatne autorów.


Gorlice, 5 stycznia. (Rada miejska. – Lojalna opozycya.)

             Obawa utraty dochodów z dzierżawy prawa propinacyi, trapiąca nasze miasto coraz natarczywiej, znalazła swój wyraz także na onegdajszem posiedzeniu naszej Rady miejskiej. Na interpelacyę  radnego p. Łazarza Landana zawiadomił burmistrz radę, że według informacyi z kompetentnego źródła, sprawa rekompensaty za utratę dochodów z poddzierżawy prawa propinacyi dla tych pięciu miast galicyjskich, które własnej propinacyi nie mają, stoi nie tak dobrze, jak to dotychczas się zdawało. Uchwalono podjąć na nowo akcyę, w kierunku pozyskania sfer miarodajnych dla tej sprawy i w tym celu wydelegowano do Sejmu deputacyę, w której skład wchodzą, oprócz burmistrza, radni ks. Świeykowski i dr Stern. W dalszym toku obrad uchwalono wniosek magistratu na nałożenie opłat od zabaw i widowisk publicznych na rzecz funduszu ubogich. Przyznano subwencyę na Macierz szkolną ks. Cieszyńskiego i Towarzystwo uczestników powstania 1863 r. 10 kor., natomiast podanie miejskiego Muzeum techniczno–przemysłowego w Krakowie załatwiono „na razie” odmownie. Do reprezentacyi naszego miasta na obchodzie grunwaldzkim w Krakowie, delegowani pp. Burmistrz Tarczyński, wiceburmistrz Nowak i dr Dziubczyński.
             Tegoroczne obrady budżetowe w radzie miejskiej zapowiadają się mniej burzliwie, niż to zazwyczaj  w dawniejszych latach bywało. Wskazuje na to wniosek głównego oponenta w radzie p. Tokarskiego, aby magistratowi uchwalić prowizoryum budżetowe dwa razy dłuższe, aniżeli sam magistrat żądał, wobec czego dyskusya budżetowa przyniesie nam zapewne bardzo długie mowy, ale za to już żadnej obstrukcyi, ani opozycyi.
Gorlice, 9 stycznia. (Budżet gminny na r. 1910).

              Komisya budżetowa i magistrat ukończyły swoje czynności około ułożenia budżetu naszej gminy na rok bieżący. Podstawą dochodów gminnych jest u nas – po raz ostatni w tym roku – dochód z dzierżawy prawa propinacyi w wysokości 94.169 kor. 46 hal. Pozycya ta z końcem bieżącego roku z budżetu naszej gminy zupełnie znika, bez żadnej na razie rekompensaty. Inne znaczniejsze dochody przedstawiają się w cyfrach następująco: dochód z opłat gminnych konsumcyjnych 13.200 K., czynsz z dzierżawy stoprocentowego dodatku konsumcyjnego od wina 900 kor., z 50% procentowego dodatku konsumcyjnego od mięsa 13.700 kor., czynsze z jatek, mieszkań, budek i piwnic 14 830 kor., z placowego i targowego 5.500 kor., odsetki z kapitałów zakładowych 5.992 kor. Pięćdziesięcioprocentowy dodatek gminny do podatków bezpośrednich, oraz 22–procentowy dodatek do podatku gminnego na straż polową, przyniosły gminie w roku ubiegłym 26.639 kor. Dochody szkolne wynoszą 412 kor. 24 hal. t.j. o 400 kor. mniej niż w roku ubiegłym, a to z powodu utworzenia szkoły ludowej w podmiejskiej gminie Sokół, która dotychczas opłacała uczęszczanie dzieci z tej wsi do szkół miejskich. Suma ogólna dochodów wynosi 182.828 kor. 33 hal., t.j. o przeszło tysiąc koron więcej niż w roku ubiegłym, która to nadwyżka jest jednak fikcyjną w obec pozycyi w dochodach 1.300 kor. z mającej się zaciągnąć krótkoterminowej pożyczki wekslowej.
              W rozchodach główne pozycye przedstawiają: koszta reprezentacyi i zarządu gminy 32.630 kor., podatki rządowe i taksy 17.000 kor., oświetlenie miasta 4000 kor., nowe kanały 2746 kor., spłata kapitałów dłużnych 18.500 kor., utrzymanie budynków miejskich 4411 kor., t.j. 1.100 kor. wyżej ponad zeszłoroczny koszt, subwencye stałe 1814 kor. Czynsz z propinacyi 55.858 kor. 60 h., wydatki szkolne 24240 kor. Suma rozchodów 182.828 kor. 33 hal. Niedobór wynosi tedy 28.000 kor.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza