OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

II Rzeczpospolita

* J. K. Trzeciak, Kurs koronkarski w Świerchowej, powiat Jasło - artykuł prasowy z roku 1919.
* Zawody narciarskie w Jaśle - artykuł rasowy z roku 1929.
*Na pamiątkę 6 sierpnia 1914 roku - artykuł prasowy z roku 1929.* Straż pożarna w Siepietnicy - artykuł prasowy z roku 1931.
* Ważna droga którą łatwo stworzyć - artykuł prasowy z roku 1934.* Sytuacja finansowa Gmin wiejskich powiatu Gorlickiego - artykuł prasowy z roku 1938.
* A. Wójcik, Pogórze wskrzeszony region- artykuł prasowy z roku 1938.


* A. Wójcik, Stroje ludowe na Pogórzu - artykuł prasowy z roku 1938.
Artykuł prasowy z roku 1938 o spółdzielczości we wsi Łużna.


* 25-lecie spółdzielczości rolniczej w powiecie gorlickim - artykuł prasowy z roku 1938.* R. Reinfuss, Odradza się w Karpatach strój ludowy - artykuł prasowy z roku 1938.

*Dokumenty etnograficzne Ksawerego Preka - artykuł prasowy z roku 1938.


* Odrodzenie regjonalizmu w powiecie gorlickim - artykuł prasowy z roku 1938.
------------------------------------------------------------------------------------------

* Krzysztof Kusiak, Wycieczka francuskich kombatantów w Gorlicach.

* Krzysztof Kusiak, Dlaczego runął dwór obronny w Gorlicach? - cykl notatek prasowych z roku 1938 o częściowym zawaleniu się dworu obronnego w Gorlicach.


* Dr Sławomir Mrozek, Rozwój oświaty w Gorlicach w dwudziestoleciu międzywojennym. Część I.

* Dr Sławomir Mrozek, Rozwój oświaty w Gorlicach w dwudziestoleciu międzywojennym. Część II.

* Dr Sławomir Mrozek, Życie polityczne w powiecie gorlickim od 1918 r. do połowy lat 20. XX w. Część I.

* Dr Sławomir Mrozek, Życie polityczne w powiecie gorlickim od 1918 r. do połowy lat 20. XX w. Część II.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza