OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 4 lutego 2018

Bursa w Gorlicach - artykuł prasowy z roku 1910.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.

Bursa w Gorlicach

Widok gmachu bursy, ufundowanej przez pp. Długoszów.
Poseł sejmowy Władysława Długosz należy do ludzi, którzy nie szczędzą nigdy grosza, gdzie idzie o poparcie rzeczy godziwej, rzeczy pięknej i szlachetnej. Ofiarność jego na cele użyteczności publicznej znana jest powszechnie. Najpiękniejszym zaś dowodem tej ofiarności jest ufundowanie bursy w Gorlicach.
Poseł Długosz, właściciel dwu wsi w powiecie gorlickim miał niejednokrotnie sposobność zapoznać się bardzo dokładnie z położeniem wiejskiej ludności i z bliska się przypatrzeć biedzie chłopskiej. Widząc zaś wśród wielu włościan ochotę szczerą do posyłania synów do szkół średnich, co jednak z powodu ogólnego ubóstwa rzadko tylko mogło dojść do skutku, postanowił ludności tej przyjść z pomocą.  W tym celu wybudował kosztem 100.000 koron piękny, obszerny gmach na pomieszczenie bursy dla synów włościańskich, gmach urządzony wedle najnowszych wymagań hygieny, a obliczony na 40 uczniów, którzy za opłatą 20 koron miesięcznie znajdą tam całkowite utrzymanie. Że zaś wśród dzieci włościańskich będzie sporo i takich, które nawet 20 koron nie będą mogły opłacać, więc państwo Długoszowie aby i tym najuboższym umożliwić uczęszczanie do szkół, złożyli osobny fundusz w kwocie 25.000 koron, z którego procentów będzie się opłacać kilka bezpłatnych miejsc stypendyjnych w tej bursie dla najbiedniejszych a odznaczających się pilnością i zdolnościami uczniów.
                 Niedawno właśnie odbyło się  uroczyste poświęcenie i otwarcie tej bursy przy bardzo licznym udziale ludności okolicznej,  przybyli nadto wiceprezydent rady szkolnej krajowej dr. Dembowski, członek Wydziału krajowego poseł dr. Bernadzikowski, poseł Bojko oraz przedstawiciele miejscowych władz i urzędów.
                Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w kościele parafialnym, poczem ksiądz kanonik Sos dokonał aktu poświęcenia nowej bursy i przemówił w gorących słowach do zebranej ludności i młodzieży, sławiąc ofiarność posła fundatora. Przemawiał następnie p. Długosz, wiceprezydent dr. Dembowski, dyrektor gimnazyum w Gorlicach p. Szczepański oraz jeden z uczniów zakładu, dziękując pp. Długoszom imieniem młodzieży za wielką ich ofiarność.

                 Piękny czyn posła Długosza, który także jako marszałek powiatu gorlickiego niejednokrotnie zaznaczył swą szczerą i prawdziwie życzliwą ofiarność dla ludu, spotkał się z ogólnem uznaniem. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza