OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

piątek, 16 lipca 2021

Obchody pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem w Łużnej - artykuł prasowy z roku 1910.

 

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Gorlice. W pięćsetną rocznicę pogromu Krzyżactwa odbył się w ubiegłą niedzielę we wsi Łużnej (pow. Gorlice) uroczysty obchód Grunwaldzki. Uroczystość zaczęła się sumą, podczas której produkował się chór męski, a ks. Kędra przemówił gorącemi słowami, rozniecając w sercach słuchaczy miłość ojczyzny i pobudzając ich do myślenia nad swoją obecną dolą. Popołudniu odbył się wspaniały pochód, w którym brali udział: drużyna sokołów z Gorlic w liczbie 36, oddział świetnej banderji, dzieci szkolne, dziewczęta dorosłe ubrane po krakowski i mnoga ludność miejscowa i z okolicy. Pochód wyruszył z kościoła na polanę dworską, gdzie zabrał głos p. Władysław Leśkiewicz, kreśląc po krótce przyczynę walk Polaków z Krzyżakami  nawiązując całą mowę do obecnych stosunków pod trzema zaborami; dziewczęta wiejskie odśpiewały wieniec pieśni polskich pod przewodnictwem nauczycielki p.p. Wandy Butrymowiczówny, w końcu pochód powrócił przy dźwiękach muzyki pod Kółko rolnicze, gdzie ks. Kędra podziękował ludności a w szczególności drużynie sokolej za udział w pochodzie. Na zakończenie uroczystej rocznicy odbył się w sali szkolnej wieczorek, na który złożyły się śpiewy, deklamacje a odegrany został utwór sceniczny p. Józefa Lorenza „Zmartwychwstanie”. Zaznaczyć należy, że obchód zawdzięczać należy inicjatywie i usiłowaniom samej młodzieży.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza