OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 12 marca 2017

Ważna droga którą łatwo stworzyć - artykuł prasowy z roku 1934.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Ważna droga którą łatwo stworzyć.

Gorlice, w marcu.

Na ostatnim zjeździe działaczy gospodarczych w Gorlicach – żywo dyskutowano nad budową pięćdziesięciokilometrowej okrężnej szosy na terenie powiatu gorlickiego. Droga ta miałaby duże znaczenie dla otwarcia całego terenu powiatu dla turystyki samochodowej i to nie tylko z tutejszego gorlicko–krośnieńskiego zagłębia naftowego, ale i z innych części kraju. Szosa ta wpłynęła na znaczne ożywienie mało dotąd znanego rejonu Łemkowszczyzny z uroczemi krajobrazami i ciekawym folklorem.
           Droga ta jest właściwie wybudowana, chodziłoby jedynie o jej zaadaptowanie na istniejących szosach państwowych wojewódzkich. Do jej całkowitego ukończenia potrzeba tylko trzykilometrowego odcinka drogi powiatowej Gładyszów – Uście Ruskie na terenie gmin Smerekowiec i Kwiatoń, oraz odpowiednia poprawa nawierzchni dróg już istniejących.
          Niewielki więc wydatek Funduszu Drogowego czy Funduszu Pracy, czy wreszcie Funduszu Inwestycyjnego przyniósłby bardzo duże korzyści społeczne. Przy budowie względnie naprawie tek drogi znalazłoby zatrudnienie wielu bezrobotnych Łemków, którzy w ostatnim roku zostali dotknięci klęską głodu wskutek nieurodzaju i gradobicia.
          Dla turystyki samochodowej droga ta stanowiłaby dużą atrakcję ze względu na możliwości odbywania tutaj zawodów i raidów samochodowych tudzież motocyklowych. Poza tem szosa ta, piękna widokowo, byłaby wdzięcznym terenem ruchu wycieczkowego.

         Punkt wyjściowy drogi znajduje się w Gorlicach na drodze państwowej Lwów – Krynica. Stąd biegnie szlak doliną Sokówki na południe, terenem falistym i na 15 kilometrów od gminy Pętnej wspina się ostremi serpentynami wśród wysokopiennego lasu na przełęcz obok szczytu Magóry (814 m.), aby następnie również wspaniałemi serpentynami opadać w dół do Gładyszow. Różnica poziomów na odcinku serpentyn wynosi 200 m. na trzech kilometrach drogi. Z Gładyszyna do Smerekowa wiedzie szlak piękną okolicą nadającą się do zakładania letnisk na południowych stokach Magóry. Wzdłuż rzeki Zdynia szosa schodziłaby do doliny rzeki Ropy, by wraz z nią przełamać się wśród przepięknych gór zwanych także Pieninami gorlickiemi do miejscowości Łosie, skąd przez miejscowość Ropę wchodzi na drogę państwową Grybów – Gorlice i przez Szymbark osiąga Gorlice, gdzie łączy się punktem  wyjściowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza