OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

czwartek, 9 lipca 2020

Lasy w powiecie gorlickim - artykuł prasowy z roku 1938.Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.Lasy w powiecie gorlickim

Powiat gorlicki krainą jodły i buka. Poza rodzinnymi gatunkami, wyżej wymienionymi, mamy w powiecie drzewostany świerkowe sztucznego pochodzenia.
Powierzchnia lasów powiecie wynosi około 20.000ha co stanowi 19 proc. Całego obszaru.
Na całość lasów składają się głównie lasy obszarów dworskich, drobne laski włościańskie, jedno nadleśnictwo Lasów Państwowych w Śnietnicy oraz lasy samorządowe w 42 gromadach.
Powierzchnia lasów gromadzkich wynosi 1151 ha. Lasy te są pod specjalnym nadzorem i fachową opieką referatu leśnego Wydziałów Powiatowych w Gorlicach i Jaśle.
Lasy, pokrywające szczyty gór lub strome brzegi wód dodają powiatowi dużo uroku i podnoszą jego wartość letniskową, turystyczną i uzdrowiskową.
Pięknych krajobrazowych widoków leśnych w gorlickim jest bardzo wiele. Wspomnę tylko o lesie, parku miasta Gorlic, położonym na wyniosłej o urwistych zboczach górze, u której stóp wije się srebrną wstęgą rzeka Ropa ze swoim dopływem Sękówką, o pełnym uroku rezerwacie skalno leśnym na Kornutach lub o wielu pięknych przełomach rzek i potoków górskich płynących wśród lasów. Poza walorami krajobrazowymi lasy są głównym źródłem dochodu i utrzymania dla mieszkańców w południowej części powiatu.
Tu też w kilku gromadach spotykamy się z nierozwiniętym jeszcze drzewnym przemysłem ludowym.
Z uwagi na regionalny i turystyczny charakter powiatu, oraz ze względu natury gospodarczej Wydział Powiatowy w Gorlicach dąży do powiększenia lesistości powiatu przez zalesienie nieużytków. Przeprowadzana obecnie inwentaryzacja nieużytków posłuży za podstawę do opracowania szczegółowego planu zalesień w powiecie.
Należy się więc spodziewać, że akcja ta, ciesząca się poparciem władz i zrozumieniem miejscowego społeczeństwa przyczyni się do powiększenia walorów powiatu i w tej dziedzinie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza