OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

czwartek, 12 sierpnia 2021

Na pamiątkę 6 sierpnia 1914 roku - artykuł prasowy z roku 1929.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów. 

Na pamiątkę 6 sierpnia 1914 roku.

 

Gorlice. Staraniem Oddziału Związku Legionistów Polskich i Związku Strzeleckiego odbyła się tu 5 b.m. wieczorem manifestacja ku uczczeniu 15 rocznicy wymarszu pierwszej kompanji kadrowej z Oleandrów w Krakowie pod wodzą komendanta Józefa Piłsudskiego. Przy świetle pochodni przeszedł ulicami miasta pochód miejscowych Zw. Legjonistów, Inwalidów Wojennych, Oficerów Rezerwy, Rezeristów i b. wojskowych, dalej Zw. Strzeleckiego i t.p. z muzyką robotniczą z Glinika Marjampolskiego na czele. Pochód zatrzymał się na Rynku przed budynkiem Magistratu, gdzie muzyka urządziła capstrzyk, poczem prezes Oddziału Związku Legjonistów i Federacji Powiatowej Konstanty Laskowski przemówił stosownie  do zebranej publiczności  na temat znaczenia manifestacji  wygłosił wiersz Słońskiego p.t. : „6–go sierpnia”. Po wzniesieniu gromkich okrzyków na cześć Marszałka Piłsudskiego i odegraniu hymnu państwowego, tudzież „1–szej Brygady” pochód przeszedł dalszemi ulicami, a następnie zatrzymał się przed budynkiem Starostwa, gdzie złożono wyrazy czci i hołdu dla Marszałka Piłsudskiego na ręce starosty dra Czuszkiewcza, który podziękował za serdeczną manifestację, poczem pochód się rozwiązał.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza