OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

wtorek, 26 października 2021

Straż Pożarna w Siepietnicy - artykuł prasowy z roku 1931.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.STRAŻ POŻARNA W SIEPIETNICY, powiat Gorlice obchodziła przed kilku dniami, uroczystość poświęcenia drugiej sikawki ręcznej, która  została zakupiona dzięki gorliwym poczynaniom Zarządu popartego przez Naczelnictwo Okręgu Straży Pożarnych w Jaśle. Na uroczystość oprócz przedstawicieli władz, przybyły sąsiednie straże pożarne, nad któremi komendę objął naczel. Rejonu druch Wł. Czyż. Po przyjęciu raportu przez inst.. Ign. Tuszyńskiego przy dźwiękach orkiestry wyruszyły straże do kościoła. Aktu poświęcenia sikawki dokonał ks. J. Keller prob. parafji Sławęcin, poczem w przemówieniu podniósł rozwój straży i wezwał strażaków by trwali w swej niespożytej energii. Następnie przedstawiciel Tymcz. Wydz. Pow. P. Tadeusz Niziołek podkreślił zasługi straży pożarnych przy obronie dobytku Polski. W czasie od 22 do 31 października b.r. odbył się w Siepietnicy 10 dniowy kurs pożarniczy, urządzony przez Naczel. Okręgu VII–go w Jaśle. Na powyższy kurs uczęszczało 11 kursistów z rejonu Siepietnica. Niezależnie od wysłanych na kurs, Zarząd O.S.P. w Siepietnicy przedstawił do egzaminu kwalifikacyjnego 4 innych członków w charakterze eksternów, którzy na równi z kursistami otrzymali wyniki dodatnie. Należy podkreślić wybitne zasługi naczelnika O.S.P. drucha Wł. Czyża, którego pomysłowość, energja, umiejętność, zachowanie harmonji wśród podkomendnych i dzielne kierownictwo bracią strażacką, – wydatnie przyczynia się do tak szybkiego rozwoju.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza