OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

sobota, 26 stycznia 2019

O ratunek dla zabytkowego kościoła - artykuł prasowy z roku 1933.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Na ziemiach Rzplitej
O ratunek dla zabytkowego kościoła.            Otrzymaliśmy następującą odezwę:

           Jednym z najcenniejszych zabytkiem sztuki średniowiecznej poza Krakowem jest miasteczko Biecz, a zwłaszcza jego kościół farny. Znany daleko i bardzo ceniony przez znawców sztuki uległ kościół farny wielkiemu nieszczęściu, albowiem cenne zabytkowe witraże uległy częściowemu zniszczeniu przez burzę gradową w dniu 12–go sierpnia b.r. Prócz tego dach miedziany nad kaplicami potrzebuje koniecznej reperacji. Koszt tych robót przeniesie 10.000 zł. Ludność miejscowa uboga, dotknięta gradem, nie wiele może dopomóc. Zabytek ten bardzo wartościowy, koniecznie trzeba ratować. Utworzony Komitet obywatelski zwraca się do wszystkich miłośników sztuki kościelnej, a zwłaszcza do tych osób, które łączy z Bieczem pochodzenie lub pobyt tamże, wreszcie do wszystkich, którzy oglądali tę świątynię i jej skarby sztuki, lub o niej słyszeli, aby na rzecz restauracji tej świątyni raczyli ofiarować pewną kwotę pieniężną. – Datki składać można na czek P.K.O. w Warszawie Nr. 401.106. Urząd parafjalny kat. W Bieczu (składki konkurencyjne), lub na zwykły przekaz, albo w administracji „Głosu Narodu” w Krakowie. – Za Komitet obywatelski: Ks. Michał Sidor, prezes – Teodor Jachimowicz, sekretarz. 

sobota, 19 stycznia 2019

Zabity nożem od rzepy w Lipnicy Górnej - rok 1900.


Zachowano pisownię oryginalną. źródło u autorów.

         W Lipnicy górnej powiatu jasielskiego zebrało się u gospodarza Papciaka kilkoro ludzi do obierania rzepy, z tych Jan Mucha zaczepił ze żartu niejaką Hołysiankę. Ze żartu zaszło naprawdę. Mucha uderzył ją 2 razy, ona cisnęła nań nożem, którym obierała rzepę i trafiła w samo serce. Nieszczęśliwy wyzionął ducha na miejscu. Zarządzono śledztwo sądowe.

piątek, 18 stycznia 2019

Dr Sławomir Mrozek, 74. rocznica wyzwolenia Gorlic spod okupacji niemieckiej, Gorlice, 17 stycznia 2019 r.


/ARTYKUŁ NADESŁANY/


Dr Sławomir Mrozek

74. rocznica wyzwolenia Gorlic spod okupacji niemieckiej
17.01.1945 – 17.01.2019

17 stycznia b.r. (czwartek) o godz. 12:00 pod Szklarczykówką odbyły się uroczyste obchody 74. rocznicy wyzwolenia Gorlic spod okupacji niemieckiej.
            W uroczystościach wzięły udział najwyższe władze miasta: burmistrz Rafał Kukla, zastępca burmistrza Łukasz Bałajewicz oraz sekretarz Daniel Janeczek. Powiat Gorlicki reprezentowali: wicestarosta Stanisław Kaszyk i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Roman Dziubina. Nie zabrakło również kombatantów, ZS Strzelca, służb mundurowych, Młodzieżowej Rady Miasta, młodzieży z Miejskich Zespołów Szkół oraz mieszkańców Gorlic.
Uroczystość poprowadził Aleksander Augustyn – kierownik wydziału oświaty, kultury i spraw społecznych Urzędu Miasta w Gorlicach, który przypomniał zebranym tamte wydarzenia.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Gorlic. Odprawiona została modlitwa przez ks. proboszcza Stanisława Ruszela. Następnie włodarze miasta i powiatu oraz kombatanci złożyli wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej.
            Po uroczystościach wszyscy zebrani mogli zobaczyć inscenizację w wykonaniu rekonstruktorów z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 1915”.
            Po uroczystych obchodach władze oraz wszyscy zainteresowani udali się do lokalu przy ul. Mickiewicza 14/16, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie Izby Pamięci Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 1915”. Znajduje się tam bogata kolekcja zbiorów z I i II wojny światowej pasjonata historii Sławomira Habla (kolekcjonowanie militariów zajęło autorowi około dekady). Na razie Izba nie jest dostępna dla zwiedzających, są jeszcze dopracowywane szczegóły zwiedzania, ale pewnie niedługo będzie dostępna dla każdego.