OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

sobota, 26 stycznia 2019

O ratunek dla zabytkowego kościoła - artykuł prasowy z roku 1933.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Na ziemiach Rzplitej
O ratunek dla zabytkowego kościoła.            Otrzymaliśmy następującą odezwę:

           Jednym z najcenniejszych zabytkiem sztuki średniowiecznej poza Krakowem jest miasteczko Biecz, a zwłaszcza jego kościół farny. Znany daleko i bardzo ceniony przez znawców sztuki uległ kościół farny wielkiemu nieszczęściu, albowiem cenne zabytkowe witraże uległy częściowemu zniszczeniu przez burzę gradową w dniu 12–go sierpnia b.r. Prócz tego dach miedziany nad kaplicami potrzebuje koniecznej reperacji. Koszt tych robót przeniesie 10.000 zł. Ludność miejscowa uboga, dotknięta gradem, nie wiele może dopomóc. Zabytek ten bardzo wartościowy, koniecznie trzeba ratować. Utworzony Komitet obywatelski zwraca się do wszystkich miłośników sztuki kościelnej, a zwłaszcza do tych osób, które łączy z Bieczem pochodzenie lub pobyt tamże, wreszcie do wszystkich, którzy oglądali tę świątynię i jej skarby sztuki, lub o niej słyszeli, aby na rzecz restauracji tej świątyni raczyli ofiarować pewną kwotę pieniężną. – Datki składać można na czek P.K.O. w Warszawie Nr. 401.106. Urząd parafjalny kat. W Bieczu (składki konkurencyjne), lub na zwykły przekaz, albo w administracji „Głosu Narodu” w Krakowie. – Za Komitet obywatelski: Ks. Michał Sidor, prezes – Teodor Jachimowicz, sekretarz. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza