poniedziałek, 28 grudnia 2020

Wójtowa - artykuł prasowy z roku 1883.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.

Wójtowa (pow. Gorlicki). 

W drugiej połowie lutego br. otrzymała spółka Landau, Aleksandrowicz, Czeluśniak i Szurek na świeżym w obrębie kopalni leżącym terenie (2:5ha) w głeb. 10m z warstwy drobnoziarnistego piaskowca przykrytego cienką warstwą łupku iłowego i piasczystej gliny w pierwszym wybuchu 450kg 37 stopniowej ropy, który to przypływ trwał parę tygodni. Kopalnia ropy w Wójtowej podlega ciekawym tę miejscowość charakteryzującym warunkom. Obszar ropodajny nie przenosi szerokością swą 30m. Z rozłożenia szybów zdawałoby się, iż bieg warstw idzie wedle godz. 6; tymczasem znajdujemy tu szereg krótkich stromo zapadających siodeł, których grzbiety idą w kierunku g. 21–22. Tektoniczny ustrój jest tak zawiły, przedziały uskokowe tak wyraźne, iż odległość szybów 8m, z powodu zanadto wązkich parcel li pojedynczych szybów. Powyższe odkrycie ropy, w tak małej głębokości , wywołało znaczny ruch na tym i na sąsiednich terenach.

Podnieść należy tu sumienną pracę p. Twardzickiego kierownika kopalni sp. Harklowskiej około dokładnego poznania stosunków tektonicznych tutejszej miejscowości, i kierowania się nabytem doświadczeniem w rozwoju kopalni.

Teren w Wójtowej zdaje się raczej nadawać do pogłębiania ręcznego. Nader wzorowo i trwale cembrowane są kopane szyby nader obfitej w ropę kopalni p. Stawiarskiego.

X.

środa, 23 grudnia 2020

Harklowa

Nowy pomnik w Harklowej, upamiętniający tutejszą historię przemysłu naftowego. 

Grudzień 2020 r.

Fot. Sławomir Mrozek
sobota, 12 grudnia 2020

Uzdrowisko Wysowa - artykuł prasowy z roku 1938.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Uzdrowisko Wysowa

 

Uzdrowisko jest położone w dolinie, u źródlisk rzeki Ropy. Klimat ma podgórski, łagodny, bez dokuczliwych zmian temperatury. Stacje kolejowe: Grybów (33 km) i Gorlice (37 km). Między Wysową a Gorlicami kursuje w sezonie codziennie autobus. Wyjazd z Gorlic o godzinie 15–ej, cena przejazdu 3.50 zł od osoby. W drodze powrotnej przysługują zniżki kolejowe, ze stacyj Gorlice i Grybów.

We wielkim naszym parku zdrojowym wytryska 7 źródeł szczawy alkalicznej w tym jedno żelaziste. Istnieją dobrze urządzone łazienki do kąpieli mineralno–gazowych i borowinowych. Taksa łącznie z opłatą gminną wynosi 10 zł od osoby, urzędnicy płacą 7.50 zł.

Wskaznia lecznicze: woda ze zdroju „Słony” jest znakomitym środkiem leczniczym w chorobach narządu oddechowego, jak: nieżyt krtani, oskrzeli, chroniczna rozedma płuc; w chorobach narządu pokarmowego, jak: funkcjonalne schorzenia żołądka z objawami nadkwasoty, nieżyt kwaśny, wrzód trawienny żołądka i dwunastnicy, przypadki nerwicy wydzielniczej, nieżyt jelit, przewlekłe schorzenie dróg żółciowych, zaparcie nawykowe, kwaśnica oraz choroby przemiany materii, jak cukrzyca, dna, otyłość i tp.


Woda ze zdroju „Wacław” znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu blednicy, niedokrewnościach różnego pochodzenia, nerwicy wegetatywnej oraz zaburzeniach czynnościowych narządy rodnego kobiecego.

Zdrój „Bronisław”, szczaw akaliczno–słono–żelazisto siarczana, z ogromną ilościa bezwodnika węglowego (CO2) zużyty został do kąpieli mineralno gazowych. Z uwagi na swój różnorodny skład chemiczny znajdują wody wysowskie, jak najszersze zastosowanie w wewnętrznej i zewnętrznej terapii lekarskiej.

Opieka lekarska stała. Sezon trwa od 1 VI do 30 IX. Wycieczki do Krynicy, na Lackową oraz Magurę Małastowską. Informacyj udziela Zarząd Zdrojowy w Wysowej.

Rychwałd - 1934

 26.03.1934

Rychwałd kapliczka 1934

piątek, 4 grudnia 2020

Walki o Jasło - artykuł prasowy z roku 1915.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów. 

Walki o Jasło.

 

Po przełamaniu oporu nieprzyjacielskiego między Tuchowem a wzgórze Lipie (425m.) stoczono zaciętą walkę o wzgórze Szczerzyny (314m.). Nieprzyjaciel stracił tutaj wszelką celową komendę; luźne oddziały odcinały się tu i ówdzie, rezerwy działały bez planu, nastąpiło ogólne zamieszanie tak, że pewne grupy znakomicie odpierały nasze natarcie i zapewne długo jeszcze mogły były stawić czoło, gdyby nie zniechęcenie i brak dobrej komendy w rezerwach i zabezpieczeniach skrzydłowych, które niejednokrotnie bez powodu cofały się, siejąc popłoch wśród walczących. Nieprzyjaciel mimo tego niecofał się” o posiadanie Szczerzyn musiał 10. pułk honwedów wraz z pułkiem pruskiej gwardii 7 razy przypuszczać szturm i dopiero gwałtowny ogień działowy z południowej flanki jakoteż pomoc innego pułku pruskiego zmusiły okopanego nieprzyjaciela do wywieszenia białej chorągwi. Wśród jeńców znaleźli się kozaccy oficerowie–analfabeci. Pod wieczór dnia 4 maja wkroczyły przednie straże sprzymierzonych do miasta Jasła, stoczywszy po drodze jeszcze jedną drobną utarczkę z tylnemi strażami rosyjskiemi.

Miasto nie ucierpiało; na ulicach świeciły się elektryczne lampy, chodniki i place były w porządku. Brak był tylko środków żywności, gdyż Rosjanie zabrali uchodząc wszystkie zapasy.

Wiele ucierpiała natomiast okolica Jasła: wszędzie zgliszcza spalonych wsi i szybów naftowych; wielka rafinerya nafty w Niegłowicach (w okolicy stary zamek Firlejów) stosunkowo w dobrym stanie.

Libusza - 1929

 21.09.1929