OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

poniedziałek, 28 grudnia 2020

Wójtowa - artykuł prasowy z roku 1883.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.

Wójtowa (pow. Gorlicki). 

W drugiej połowie lutego br. otrzymała spółka Landau, Aleksandrowicz, Czeluśniak i Szurek na świeżym w obrębie kopalni leżącym terenie (2:5ha) w głeb. 10m z warstwy drobnoziarnistego piaskowca przykrytego cienką warstwą łupku iłowego i piasczystej gliny w pierwszym wybuchu 450kg 37 stopniowej ropy, który to przypływ trwał parę tygodni. Kopalnia ropy w Wójtowej podlega ciekawym tę miejscowość charakteryzującym warunkom. Obszar ropodajny nie przenosi szerokością swą 30m. Z rozłożenia szybów zdawałoby się, iż bieg warstw idzie wedle godz. 6; tymczasem znajdujemy tu szereg krótkich stromo zapadających siodeł, których grzbiety idą w kierunku g. 21–22. Tektoniczny ustrój jest tak zawiły, przedziały uskokowe tak wyraźne, iż odległość szybów 8m, z powodu zanadto wązkich parcel li pojedynczych szybów. Powyższe odkrycie ropy, w tak małej głębokości , wywołało znaczny ruch na tym i na sąsiednich terenach.

Podnieść należy tu sumienną pracę p. Twardzickiego kierownika kopalni sp. Harklowskiej około dokładnego poznania stosunków tektonicznych tutejszej miejscowości, i kierowania się nabytem doświadczeniem w rozwoju kopalni.

Teren w Wójtowej zdaje się raczej nadawać do pogłębiania ręcznego. Nader wzorowo i trwale cembrowane są kopane szyby nader obfitej w ropę kopalni p. Stawiarskiego.

X.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza