OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

czwartek, 31 marca 2022

Z galicyjskiego Biecza. Cykl korespondencji prasowych z roku 1886 - część II.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Z galicyjskiego Biecza. Cykl korespondencji prasowych z roku 1886 - część I.


Biecz 20. lipca. (Straż ochotnicza). Za staraniem p. Semoniaka sekretarza b.banku włościańskiego zawiązała się tu straż ochotnicza pożarna, a to pomimo przeszkód stawianych przez ludzi niechętnych instytucji. Rada gminna uchwaliła na zakupienie przyborów pożarnych 900 zł., a również za staraniem pana S. wpłynęło do kasy strażackiej 300 zł., z czego pokryto tymczasowe koszta zorganizowania trzech oddziałów. W tym miesiącu jeszcze ma nastąpić poświęcenie sikawki, a członkowie straży złożą w ręce p. Semoniaka naczelnika straży przyrzeczenie pod sztandarem. (Szczęść Boże! Red.)


Biecz 16. listopada. Rada gminna królewskiego miasta Biecza w uznaniu niespożytych zasług marszałka krajowego dr. Mikołaja Zyblikiewicza, położonych dla podniesienia miast i rozwoju przemysłu domowego uchwaliła przez aklamację na dzisiejszem posiedzeniu nadać Jaśnie Wielmożnemu dr. Mikołajowi Zyblikiewiczowi, honorowe obywatelstwo. Rudnicki burmistrz.


 
Kościół Farny w Bieczu. (Rysował z natury A. Kamienobrodzki)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza