OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

czwartek, 26 sierpnia 2021

Z galicyjskich Gorlic. Cykl korespondencji prasowych z roku 1911 - część III.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.

 
Gorlice, 14 kwietnia.

 

Ruch wyborczy i nas bardzo słaby. Jako uzupełnienie do wiadomości o kandydatach z tutejszego okręgu, wymienionych niedawno w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” dodać można, że wybór marszałka powiatowego i posła sejmowego Długosza z okręgu wiejskiego uchodzi za pewny; natomiast kandydat okręgu miast Gorlice–Biecz–Jasło sekretarz magistratu w Gorlicach p. Laskowski (ludowiec) nie zdecydował się jeszcze postawić swej kandydatury.

Z Gorlic

Z „Sokoła”. Pogłoski o rezygnacyi kilku członków Wydziału „Sokoła” wobec wyboru na prezesa p. Laskowskiego sprawdziły się w zupełności; wobec czego po świętach zwołane zostanie ponownie Walne Zgromadzenie.Gorlice, 16 kwietnia.

Okręg wyborczy miejski Gorlice–Biecz–Jasło, skąd dotychczas piastował mandat poselski dotychczas X. prałat Pastor, ma być zaszczycony kandydaturą wybitnej w konserwatywnym światku persony: redaktora „Czasu” dra W.L. Jaworskiego, prof. Uniwersytetu. Sfery „pracujące” w wyborach urabiają już dla tej kandydatury odpowiednią opinię. O szansach tej kandydatury nie czas jeszcze dzisiaj pisać.

W każdym razie zaznaczyć należy, iż oprócz prof. Jaworskiego kandydują tu: burmistrz jasielski dr. Baranowski (narodowy demokrata) i ludowiec Konstanty Laskowski, sekretarz magistratu z Gorlic.


Z Gorlic.

Z „Sokoła”. W sobotę dn. 22 b.m. odbyło się tradycyjne „święcone”  w tutejszym „Sokole” przy bardzo słabej frekwencyi członków, co tłumaczyć należy naprężącemi stosunkami w łoie samej instytucyi.

Wybory. Wieści o kandydaturze p. Laskowskiego z ramienia stronnictwa ludowego były co najmniej przedwczesne, ponieważ p. Laskowski dotąd nie zgłosił kandydatury ani na przyszłość nie zgłosi. Jak zresztą wiadomo, zgłosił swą kandydaturę urzędowo na ręce burmistrza dr. W. L. Jaworski, prof. uniw. Z Krakowa w okręgu miejskim. Z powiatu, zaś obok pewnej kandydatury posła sejmowego p. Długosza, słychać o 2 kandydaturach z mniejszości, a to byłego posła Madeja i p. Kaczmarczyka koncypienta adwokackiego w Gorlicach, który będzie kandydował ze strony Rusinów.  


Okręg miejski Jasło– Gorlic– Strzyżów– Dębica.

Gorlice, 29 kwietnia.

Na onegdajszem posiedzeniu tutejszej Rady miejskiej odczytano listę kandydatów, którzy urzędowo zgłosili swą kandydaturę. Prócz prof. dra W. L. Jaworskiego ( konserwatysty) i inżyniera Zielińskiego z Jasła, wysunął się więc jeszcze trzeci kandydat na okręg miejski, p. Grundbeck, oficyał sąd. z Dębicy. Jak słychać narodowa demokracya wysuwa w tym okręgu prof. Grabskiego ze Lwowa. Zawiązał się również komitet, który ma kierować akcyą przedwyborczą;  w skład jego weszło 8 członków rady miejskiej i 8 osób spoza rady.  


>>> CZĘŚĆ CZWARTA>>>


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza