OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

piątek, 28 maja 2021

Z galicyjskich Gorlic. Cykl korespondencji prasowych z roku 1911 - część II.

 

Z Gorlic.

Z Rady miejskiej. Na poniedziałkowem posiedzeniu Rady miejskiej uchwalono przedłużyć prowizyorum budżetowe do kwietnia; porządek dzienny wypełniły wnioski i interpelacye. Między innymi przeszedł monstrualny wprost wniosek wysłania delegacyi do nowego starosty p. Nitschki, jakoteż do marszałka powiatu i posła na sejm p. Długosza ze skargą na tutejszy stan urzędniczy, który przez założenie sklepów własnemi siłami, jak „Kółko rolnicze”, „Bazar krajowy” i piekarnię, zagraża rzekomo egzystencyi tutejszych kupców.

Natomiast wniosek jednego z radnych o wyznaczenie 50 K. na dar grunwaldzki, kwoty jak na gminną kasę zaiste kolosalnej, większością głosów upadł.

Z karnawału. W sobotę 25 lutego urządziło kasyno tutejsze ostatnią większą zabawę taneczną w sali „Sokoła”, w niedzielę zaś odbóła się zabawa Tow. gimn. „Sokół”, obie bardzo ożywione i pod każdym względem udałe.


Walne Zgromadzenie Towarzystwo gimn. „Sokół” odbyło się w niedzielę 2 b.m., na którem dokonano uzupełniającego wyboru prezesa, wiceprezesa i 4 członków wydziału. Z 2 kandydatów na prezesa, burmistrza tutejszego p. Tarczyńskiego i sekretarza magistratu p. K. Laskowskiego, wybrany został ostatni bardzo znaczną ilością głosów. Wiceprezesem obrany p. A. Długosz, do wydziału weszli dr. Przesmycki, Jelewski, Skowroński i Turowicz. Jak słychać, wynik wyborów nie zadowolił pozostałych 5 członków starego wydziału, wobec czego zgłosić mają swą rezygnacyę.  Jak zwykle u nas, zawiedzione ambicye i miłość własna.

Teatr żydowski. Tydzień przeszło już bawi u nas teatr żydowski ze Lwowa. Przedstawienia odbywają się w żargonie i cieszą się liczną frekwencyą, czego dowodem ilość przedstawień, która ma dojść do dziesięciu.


W okręgu Biecz– Jasło– Gorlice, skąd dzierżył dotychczas mandat poselski ks. Pastor, ubiega się równie jak gdzieindziej kilkunastu kandydatów. A mianowicie: ze strony narodowej demokracyi burmistrz jasielski dr. Baranowski, ze strony ludowców p. Konstanty Laskowski, sekretarz magistratu w Gorlicach, ze strony demokracyi postępowej sędzia Dohm. Słychać również o kandydaturze ze strony partyi socyalno–demokratycznej. Dotąd atoli nie została ustalona osoba kandydata.

Kandyduje tu również inżynier Zygmunt Zieliński, który już od 20 lat ubiega się o mandat przy każdych wyborach, i zawsze wychodzi z urny „jednogłośnie: t.j. otrzymuje zawsze swój własny głos.   >>> CZĘŚĆ TRZECIA >>>


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza