OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

środa, 1 grudnia 2021

Z galicyjskich Gorlic. Cykl korespondencji prasowych z roku 1911 - część VI.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów. 
Jasło–Gorlice– Dębica ( 0.24).

Głosujących 5110. Otrzymali: Dr. Jaworski 3776, Maryan Starzewski (narod. Dem.) 1264 głosów.

Wybrany prof. Dr. Wł. L. Jaworski (kons.)


Z Gorlic.

Festyn wiosenny, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, zapowiada się bardzo interesująco. Ruchliwy komitet nie zaniedbuje żadnej sposobności, byle tylko festynowi jak najlepsze zapewnić powodzenie.

Koncert nieudały. Towarzystwo muzyczno–dramatyczne z Jasła wybrało się do nas w niedzielę z koncertem – wobec zaprzątniętych jednak wyborami umysłów, żywa dusza nie zgłosiła się po bilet, a członkowie szumnie nazwanego „Towarzystwa” wywarli swą zemstę na biednych mieszkańcach miasteczka, wyprawiając im około godz. 11 w nocy kocią muzykę z rykami, gwizdami i wyciem – wystawili sobie sami świadectwo.


Gorlice– Jasło.

Oddano 16167 głosów. Z tego otrzymał Władysław Długosz (ludowiec) 7581, Jakób Madej (lud.) 4602, ks. Zygmunt Męski (centrum) 2560, Stanisław Zajkowski (lud.) 1333. Odbędzie się ponowny wybór.


Gorlice– Biecz – Jasło.

W powiatach sądowych gorlickim i bieckim oddano głosów 9701. Otrzymali: Władysław Długosz (lud.) 8711, Jakób Madej (lud.) 740, X. Męski (centr.) 211. W całym okręgu oddano głosów 16.561, nieważnych 107. Otrzymali: Władysław Długosz 9080, Madej 3909, X. Męski 3528. Inne głosy rozstrzelone.

Jako poseł większości wybrany Władysław Długosz (lud.); wybór ściślejszy między Madejem (lud.) a ks. Męskim, (centr.).

Wybrany zostanie b. poseł Madej.


Z Gorlic.

Korpus wakacyjny. Tutejszy „Sokół” zorganizował na wzór większych miast korpus wakacyjny dla młodzieży szkolnej, którego celem są zabawy w gry na wolne powietrzu, wycieczki w okolice, w dnie słotne zaś śpiew, deklamacye i gimnastyka. Liczba zapisanych chłopców obecnie dochodzi 40 przeważnie ze szkół ludowych a kilku nawet gimnazyalnych uczniów zapisało się do tej tak pożytecznej organizacyi, będącej pod kierownictwem nauczyciela p. Jamrowicza który tą ubogą dziatwą szczerze się zaopiekował.

Reminiscencye wyborcze. Są one smutne, bo na tem tle przyszło do konfliktu między nauczycielstwem całego powiatu a wybranym zastępcą posła z powiatu p. Laskowskim, sekretarzem magistratu a zarazem prezesem „Sokoła” Mianowicie chodzi o to, że p. L. podczas agitacyi wyborczej miał źle wyrazić się o swym kontr–kandydacie ze stanu nauczycielskiego p. Walterze, a temsamem obrazić przez to cały stan nauczycielski. Sprawa dotąd nie została jeszcze załatwioną, jeżeli zaś p. L. nie da najdalej idącego zadośćuczynienia, którego ma wiec w tym celu zwołany zażądać, członkowie „Sokoła” nauczyciele mają wystąpić z towarzystwa.

Kabaret w Gorlicach. Na najbliższą niedzielę zapowiedział kabaret jasielski „Ul” swój występ u nas w sali „Sokoła”, o ile oczywiście nie zrobi fiaska podobnie jak Towarzystwo muzyczno–dramatyczne. 


Z Gorlic.

Z kroniki miejscowej. Onegdaj Zarząd Kasy chorych dla Gorlic i Glinika Maryampolskiego, składający się z 8 członków, wybierał drugiego lekarza Kasy w miejsce zmarłego przed rokiem niespełna dra B. Zastępował tego niejednokrotnie od lar 3 i ordynował również po jego śmierci, spełniając obowiązki swoje bez zarzutu żyd, dr. K., to też Zarząd nadał mu prowizoryczną posadę aż do czasu rozstrzygnięcia konkursu, który według statutu musiał być rozpisany. Powszechnie sądzono, że dr. K. od tak dawna pracujący w tej instytucyi posadę tę otrzyma. Tymczasem nadano ją drowi S., lekarzowi, który pracuje pierwszy rok samodzielnie i niedawno przybył z Krakowa.


Z Gorlic

Wybory do Sejmu. Wobec rezygnacji naszego posła sejmowego X. Pastora, rozpisało namiestnictwo nowe wybory na 14 grudnia b.r. Kandydatów mamy już kilku, między nimi prof. German, którego jednak urzędnicy a zwłaszcza kolejarze zimno przyjmują pan Głoski i burmistrz naszego miasta Tarczyński. Te ostatnie kandydatury mogą liczyć na poparcie, ale do 14 grudnia jeszcze prawie miesiąc, to i kandydatów przybędzie.


Z Gorlic

Bezpieczeństwo publiczne przedstawia u nas bardzo wiele do życzenia. Świeżo donoszą nam, o niewłaściwem zachowaniu się terminatorów, którzy idąc wieczorem do szkoły przemysłowej, zaczepiają w ordynarny sposób publiczność, a zwłaszcza panie.

Cóż na to policya?!


<<< POPRZEDNIE CZĘŚCI <<<

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza