OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

środa, 3 listopada 2021

Z galicyjskich Gorlic. Cykl korespondencji prasowych z roku 1911 - część V.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.Z Gorlic.

Aresztowanie popa prawosławnego. Senzacyą dnia było onegdaj aresztowanie moskalofila ks. S. rodem z tutejszego powiatu, który przyjechał w strony rodzinne w celach agitacyjnych na rzecz wszech–Rosyi. Podczas rewizyi znaleziono u tego popa między innemi mapę Rosyi, na której fantazya zaborcza wcieliła całą wschodnią i część środkowej Galicyi do cesarstwa rosyjskiego.

W obronie drogi do parku miejskiego. Odnośnie do onegdajszej notatki z Gorlic o wyboistej drodze do parku miejskiego należy wyjaśnić, że prócz tej drogi, dla pieszych istnieje bardzo dobra, wysypana żwirem właściwa droga, której jednak w czasie pogody nikt używać nie chce ze względów czysto materialnych – bo szkoda butów; decyzya więc zależy tylko od woli przechodnia.


Sytuacya w Gorlickiem.

Gorlice, 21 maja.

W mieście.

Zaroiło się od kandydatów i agitatorów w naszem miasteczku. Prócz znanych już wyłoniła się nowa kandydatura p. Starzewskiego, nar. demokraty z Krakowa, który na wczoraj zwołał na kolei zgromadzenie, celem przedstawienia się i wygłoszenia swego credo politycznego. Zebranie jednak nie doszło do skutku z powodu małej ilości uczestników; stawili się kolejarze i garstka żydów, w najbliższy jednak czasie ma się odbyć ponowne zebranie.

P. Starzewski występuje z okręgu miejskiego jako kontrkandydat konserwatysty prof. dr. Jaworskiego.

Kandydat „niezawisły” p. Zieliński nie stanął jeszcze przed wyborcami, rozesłał tylko do inteligencyi tutejszej w broszurze zawarte „Zasady polityczne”, trzymane w tonie ogólnikowym, bez żadnych zresztą konkretnych obietnic.

Na wsi.

Nie mniej jednak i marszałek Długosz doczekał się kontrkandydata z powiatu; jest nim p. Dyonizy Wilusz, emeryt. koncepista Namiestnictwa z Koniecznej, na zastępcę jego proponowany p. Zabierowski, masarz z Gorlic.

W tym chaosie przedwyborczym mnożą się rozmaite wersye, przypuszczenia i obietnice, prawdopodobnie jak zwykle nigdy spełnić się nie mające. Tak słychać, że prof. Jaworski już wystarał się o 2 prc. rządową pożyczkę (!) dla gminy na wystawienie budynku gimnazyalnego, miał tak przynajmniej zawiadomić telegraficznie burmistrza; kazalnicy z okazyi wyborów chcieliby ubić swój interes osobisty i obiecali popierać t.zw. „rządowego” kandydata prof. Jaworskiego pod warunkiem, że władze przeniosą stąd radcę skarb. Metzgera, którego staraniem założono kilka instytucyi spółdzielczych prywatnych, które są solą w oku tutejszych kupców– żydów.

Nauczycielstwo powiatu naszego ma w najbliższym czasie zwołać wiec przedwyborczy o postawić kandydaturę p. Waltera, kierownika z Bystrej na zastępcę marszałka Długosza.


Postulaty nauczycielskie. 

Gorlice, 22 maja.

Wczoraj w niedzielę odbył się w sali „Sokoła” wiec nauczycielstwa powiatów jasielskiego i gorlickiego, na którym uchwalono polecić gorąco przyszłym posłom tychże powiatów następujące rezolucye:

1)    zrównanie płac nauczycielskich z płacą urzędników czterech najniższych rang;

2)    zniesienie języka niemieckiego w szkołach ludowych; wreszcie uchwalono popierać kandydaturę marszałka p. Długosza, na zastępcę jego zaś p. Waltera, kierownika szkoły z Bystrej. 


Kandydaci przed wyborcami.

Gorlice, 2 czerwca.

 

Dziś odbyło się zebranie wyborców, na którem wszyscy kandydaci na posłów z okręgu miejskiego Jasło–Gorlice–Dębica etc. wygłosili swe przekonania polityczne.

A więc prof. dr. Jaworski, inżynier Zieliński wśród nieustannych objawów wesołości jako kandydat niezawisły, który już kilkakrotnie a nieszczęśliwie ubiegał się o mandat, Bóg jednak dał mu wytrwałość (!). Oficjał sądowy Grundboeck z Dębicy kandyduje również jako reprezentant niezawisłości, a apelował głównie do uczuć mieszczańskich i ostro krytykował stanowisko rządu wobec Galicyi jak też partyi konserwatywnej, lojalnej dla rządu, tylko nie dla kraju. W  tym samym duchu przemawiali: dr. Starzewski i p. Tułecki, nie dawno zgłoszony kandydat burmistrz Brzostka, wzywając wyborców, by nie wybierali narzuconych i obcych sobie kandydatów.

W dyskusyi zabrał glos tylko ks. Świeykowski, polecając wyborcom prof. Jaworskiego.

Niedawno zgłoszony kandydat syonistyczny adw. Dr. Syrop z N. Sącza ma w najbliższy czwartek stanąć przed wyborcami. 


>>> CZĘŚĆ SZÓSTA >>>


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza