OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

czwartek, 4 lutego 2021

Z galicyjskich Gorlic. Cykl korespondencji prasowych z roku 1911 - część I.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Z galicyjskich Gorlic. Cykl korespondencji prasowych z roku 1911 – część I.
                                      

Reprodukcja pocztówki z roku 1909. Zbiory prywatne autorów.


Z Gorlic.

Nowa Rada miejska ukonstytuowała się już –– można też powiedzieć nie nowa, bo i burmistrz i asesor już wylosowani poprzednio nie poddali się nowemu wyborowi, i poparci przez starostwo nadal piastować mają swe godności.

Koncesye szynkarskie. Od nowego roku zniesiono propinacyę; nadanie nowych koncesyi wywołało w sferach interesowanych pewne rozgoryczenie, ponieważ z pominięciem dawniejszych, otrzymało je kilku nowych, słychać jednak, że będzie nadanych jeszcze kilka koncesyi w pierwszym rzędzie dawnym szynkarzom. Miasto na zniesieniu propinacyi na razie stratne, gdyż dzierżawa opłat konsumcyjnych od napojów wyskokowych nie przyniesie gminie prawdopodobnie dochodów, któreby straty równoważyły, koncesyi zaś gmina nie otrzymała. Najwyższa oferta, jaka wpłynęła przy licytacyi, opiewa na 28.000 K, podczas gdy gmina żąda 40.000 K. Wobec tego, na razie gmina prowadzi we własnym zarządzie pobór opłat, równocześnie jednak pertraktuje z miejscowem stowarzyszeniem gospodnio–szynkarskiem w sprawie wydzierżawienia poboru opłat konsumcynych.

Spis ludności w pełnym toku, tu i ówdzie zachodzą scysye z powodu języka potocznego. Jak w innych miastach tak i u nas rozwinięto wśród ludności żydowskiej silną agitacyę za podawaniem żargonu języka potocznego. Charakterystycznem jest, że dotychczas syonizm nie znajdował podatnego gruntu wśród tutejszej ludności żydowskiej, w ostatnich zaś czasach zaczyna głębsze zapuszczać korzenie, co żywo dało się odczuć przy ostatnich wyborach do rady miejskiej jak i przy spisie ludności.

Ruch karnawałowy zainaugurowany został  zaimprowizowaną zabawą sylwestrową, która udała się bardzo dobrze, i zapowiada się wcale interesująco. Żeby nie tylko nogi pracowały, przygotowuje miejscowe „Kółko miłośników sceny” przedstawienie „Ciepłej wdówki” Bałuckiego, „Sokół” wieczorek styczniowy, „Uniwersytet ludowy” kilka odczytów.  


  Z Gorlic.

Jasełka. We środę d. 1 b.m. [luty] odegrała młodzież tutejszego gimnazyum „Betleem polskie” L. Rydla, które już trzeci rok z rzędu cieszy się tu nadzwyczajnem powodzeniem. Po przedstawieniu bawiono się ochoczo do samego rana, niestety odczuwać się dał wielki brak danserów, na czem srodze cierpiała licznie zgromadzona płeć piękna.

Sport zimowy, zwłaszcza saneczkowy i u nas znajduje licznych zwolenników. W najbliższej okolicy miasta mamy dobry tor, to też co dzień liczne rzesze młodzieży i starszych wędrują tam, by skorzystać z wspaniałej zimy.

W okolicy zaspy śnieżne. Czasami zanosi się na odcięcie od świata. Kilkagodzinne spaźnianie pociągów jest na porządku dziennym.


Z Gorlic. 

Spis ludności. Według ukończonych właśnie obliczeń miasteczko nasze ma 6941 mieszkańców; przyrost od r. 1900 nieznaczny, bo tylko 7 proc.

Wiec drożyźniany. W poniedziałek dn,. 20 b.m. [luty] odbył się pod przewodnictwem dyr. dra Szczepańskiego wiec konsumentów w sprawie drożyzny. Referaty wygłosili: rada Metzger o budowie tanich mieszkań w Gorlicach, dr. Przesmycki o drożyźnie artykułów spożywczych, inżynier Bartoszyński o dodatku aktywalnym dla urzędników. Po ożywionej dyskusyi uchwalono następujące rezoulucye: 1) utworzyć Towarzystwo tanich mieszkań w Gorlicach; 2) wystosowa odezwę do magistratu i starostwa, aby ich podwładne organa baczniejszą rozciągały kontrolę nad przekupniami, którzy w dni targowe wbrew ustawie wykupują jaja i drób, zanim te dostaną się na rynek, sprowadzać wędliny i ewentualnie nabiał po tańszej cenie do tutejszego Kółka rolniczego; 3) przesłać petycyę o podwyższenie dodatku do wyższej klasy, należycie umotywowaną i popartą u odpowiednich czynników.

Karnawał jest dość ożywiony. Dnia 11 b.m. [luty] odbył się w sali „Sokoła” bal mieszczański przy wcale licznej frekwencyi, 18 bm. [luty] domowa zabawa taneczna „Chóru” i zabawa robotnicza w pobliskim Gliniku Maryampolskim personalu rafineryi. W tymże samym dniu urządziło Towarzystwo kasynowe  Jaśle „bal prawników”, który jednak mimo znacznego sukursu gości z Gorlic nie odniósł zapowiadanego sukcesu.


>>> CZĘŚĆ DRUGA >>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza