OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

czwartek, 5 marca 2020

Manewry wojskowe w Galicyi - artykuł prasowy z roku 1911.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.

Manewry wojskowe w Galicyi.

Tegoroczne wielkie manewry wojskowe w Galicyi przedstawiają ze stanowiska militarnego niezwykły interes, ze względu,  że po raz pierwszy odbywają się one z zastosowaniem wszystkich ulepszeń w sztuce wojennej i przy zużytkowaniu  doświadczeń wojny rosyjsko-japońskiej.
Do użytku obu armii operujących, oddano wszystkie państwowe stacye telegraficzne i telefoniczne, a urzędy pocztowe stały do dyspozycyi  wojska całą noc. Wojsko zaopatrzone we własne kuchnie polowe, ma do dyspozycyi także własne całe oddziały zorganizowane i wyszkolone w tym celu. Stacye telegraficzne bez drutu powstają i znikają ciągle jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, a po doskonale utrzymanych drogach mkną patrole cyklistów i automobilistów, które niemal zupełnie wyrugowały służbę wywiadowczą kawaleryi.
Tegoroczne ćwiczenia odbywają się na terenie węgiersko-galicyjskim. Długość linii bojowej obu armii przeciąga się od Łupkowa po Konieczną czy Wysoką.

Obie armie operujące rozporządzają prawie równemi siłami. Liczą one po 5 dywizyi piechoty po 1 brygadzie kawaleryi i odpowiedniej ilości artyleryi o sile 300 dział.
Partya południowa składała się z korpusu koszyckiego z korpusu utworzonego z wojsk obrony krajowej, tak węgierskiej jak i austryackiej  części armii.
Armia północna miała za zadanie przejść przesmykami Karpaty, drogą z Rymanowa na Żmigród- Krempną, armia południowa zaś zetknąć się ma z północną na południowych stokach Karpat. Komenda armii północnej miała siedzibę w Dukli i połączono ją linią telefoniczną z główną kwaterą, która się znajduje po stronie węgierskiej.
Główną kwaterą komendy armii galicyjskiej był Rymanów, gdzie zamieszkało dwóch arcyksiążąt, a mianowicie arcyksiążęta Fryderyk i Piotr Ferdynand ze świtą. Tu także miał siedzibę 80 pp. ze Lwowa. Manewry zakończyły się  w dniu 17 b.m. [wrzesień]
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza