OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

czwartek, 5 grudnia 2019

Dr Sławomir Mrozek, Fotorelacja ze spotkania „Zemsta za niepodległość ! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów”, Gorlice 27.11.2019 r.


/ARTYKUŁ NADESŁANY/

Sławomir Mrozek

„Zemsta za niepodległość ! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów”

Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie w ramach realizowanego projektu edukacyjnego IPN „Zemsta za niepodległość ! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów” 27 listopada br. zorganizowało spotkanie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach.
         Młodzież ze szkół ponadpodstawowych i podstawowych mogła posłuchać wykładów oraz przyjrzeć się dyskusji prof. dr hab. Mariana Wolskiego z Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Kraków z dr Marcinem Chorązkiem z IPN w Krakowie. Moderatorem spotkania była Katarzyna Łysak, inspektor IPN w Krakowie.

Geneza polskiego ziemiaństwa
         „Ziemianie polscy byli traktowani w sposób wyjątkowy przez okupantów […] Ziemiaństwo polskie powstało jako grupa społeczno-zawodowa w XIX w. ale było kontynuacją szlachty polskiej przedrozbiorowej […]
         Ta grupa społeczna była szczególnie związana z państwowością. Ludzie, którzy szczególnie utożsamiają się ze strukturami państwa. Stąd patriotyzm, gremialny udział w powstaniach narodowych, a potem w kolejnych wojnach XX w. – w I wojnie światowej, w wojnie o ustanowienie granic (z Ukraińcami, z bolszewikami) oraz w II wojnie światowej. Bardzo wysoki stopień samo świadomości połączony z patriotyzmem powodował, że była to grupa społeczna która w sposób (z definicji) była wrogo nastawiona do okupantów.
         Okupanci w swoich dokumentach programowych wielokrotnie podkreślali, że nie sposób jest ubezwłasnowolnić społeczeństwa polskiego bez likwidacji tej grupy społecznej, która cieszyła się wielkim autorytetem w swoim środowisku” - prof. dr hab. Marian Wolski.

Publikacja dotycząca ziemiaństwa
Krzysztof Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956, wydawnictwo Pomost, Warszawa 1995

Zdjęcia ze spotkania w CKZ w Gorlicach
Foto: Sławomir Mrozek

         
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza