OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 8 kwietnia 2018

Plaga pożarów w gorlickim - rok 1938.
Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.

Plaga pożarów w Gorlickiem.

(JW) Dopiero przed paru dniami spaliło się od pioruna domostwo gospodarcze Mikosa w Olszynach, przyczem pożar zniszczył całe mienie wartości ponad 6 tysięcy złotych, a już donosimy o nowym wypadku pożaru, który wybuchł z nieustalonej na razie przyczyny w zabudowaniach Władysława Bajorka w Rzepienniku Biskupim.
Pożar, który wybuchł w godzinach nocnych i w czasie silnego wichru, przerzucił się dalej na zabudowania Amalji Pociechowej, które strawił prawie doszczętnie. Pastwą pożaru padł cały inwentarz martwy, a jedynie inwentarz żywy udało się z płonących zabudowań wyratować.  
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza