OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 18 grudnia 2016

Bezdroża w Beskidzie Niskim. Wysowa-Zdrój nadal odcięta od świata - artykuł prasowy z roku 1936.

Źródło u autorów. Zachowano pisownię oryginalną.

Bezdroża w Beskidzie Niskim. Wysowa-Zdrój nadal odcięta od świata.

Gorlice, w lutym.

Bezdroża Beskidu Niskiego czyli obszaru Łemkowszczyzny są najważniejszą przeszkodą w ekspansji ruchu turystyczno-letniskowego z nasyconych terenów Beskidu Zachodniego w kierunku Beskidu Wschodniego. Przykra ta sprawa, mimo wielu debat na różnych zjazdach turystycznych, komunikacyjnych i gospodarczych oraz obszernie uzasadnionych memorjałów wysłanych do władz, nie doczekała się dotychczas należytego rozwiązania.
            Na plan pierwszy wysuwa się tu problem dróg powiatu gorlickiego jako terenu Beskidu Niskiego najbardziej wysuniętego na zachód i leżącego w sąsiedztwie Krynicy, punktu o wysokiej koncentracji kuracjuszów, letników i turystów. Jeżeli z powodu przewlekłego kryzysu nie można mówić obecnie o realizacji projektu przeprowadzenia karpackiego gościńca biegnącego wzdłuż głównego pasma Karpat z Krynicy przez Krzyżówkę, Banicę, Wysowę, Hańczowę, Gładyszów i dalej na wschód, to zupełnie wytłumaczonem i słusznem jest stanowisko społeczeństwa powiatu gorlickiego, domagającego się od kilku lat utrzymania w dobrym stanie dróg wojewódzkich (byłych dróg krajowych) z Ropy do Wysowej i z Gorlic do Koniecznej.
            Rozwój uzdrowiska Wysowej, mającego duże znaczenie dla zdrowia społeczeństwa i ożywienia gospodarczego najbliższej okolicy, nie może nastąpić tak długo, dopóty droga wojewódzka na odcinku Ropa-Wysowa nie zostanie gruntownie odbudowana.

            Droga ta jest w stanie wręcz katastrofalnym. Od pięciu lat zupełnie nie konserwowana nawierzchnia została całkowicie zniszczona. Przejazd w porze wiosennej, czy po deszczu jest utrudniony, zaś w czasie roztopów lub ulewy grozi jej całkowite zamknięcie. W ubiegłym roku był na niej ograniczony ruch samochodowy wskutek zniszczonych mostów, zaś w bieżącym, w razie dalszego jej zaniedbania, może wcale nie nadawać się do użytku konnych przejazdów, a Wysowa-Zdrój zostanie nadal odcięta od świata. A.W.

niedziela, 11 grudnia 2016

Naukowe badania na Łemkowszczyźnie - artykuł prasowy z roku 1936.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.Naukowe badania na Łemkowszczyźnie.

Gorlice, w lipcu.

            Niezależnie od prac Oddziału Łemkowskiego Komisji Badań Naukowych Ziem Wschodnich w składzie dr. J. Smoleński, dr. Z. Stieber, dr. W. Ormicki, dr. M. Klimaszewski, mgr. R. Reinfuss i dr. S. Leszczycki, od kilku tygodni na Łemkowszczyźnie prowadzone są badania naukowe w paśmie górskiem Magóry Wątkowskiej (847 m) przez dr. Henryka Świdzińskiego, geologa Państwowego Instytutu Geologicznego z Warszawy, dr. Tadeusza Sulmę, prof. U.J. z Krakowa w towarzystwie prof. Adolfa Niewczasa, prof. Kordasiewicza i A. Wójcika.

            Przedewszystkiem zbadano pod względem geologicznym partję skalistych Kornutów, gdzie oddział P. T. T. w Gorlicach projektuje założenie rezerwatu przyrodniczego. Badania te przeprowadził geolog dr. H. Świdziński. Światem roślinnym i zwierzętami zajął się dr. T. Sulma, który żywo zainteresował się okazami kosówki, odkrytemi w ubiegłym roku na Kornutach (837 m ) przez A. Wójcika, pracującego nad przewodnikiem turystycznym po Beskidzie Niskim.

niedziela, 4 grudnia 2016

Gwałtowna burza w gorlickim - rok 1916.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.
Gwałtowna burza w gorlickim.
Z początkiem bieżącego miesiąca [lipiec] szalała tu gwałtowna burza, połączona z wichurą. Wskutek wichury ucierpiały szczególnie drzewa ogrodowe i leśne oraz kilka domów uległo częściowemu zniszczeniu. - W mieście ucierpiały domy i drzewa przy ulicy Stróżowskiej, gdzie wicher pozrywał dachy i połamał drzewa.
Burza dała się odczuć również w powiecie, jak w Łużny, Szalowej, Woli Łużańskiej, Moszczenicy, Gliniku Maryampolskim i Zagórzanach.
W Zagórzanach wicher zburzył dom wieśniaka, a stojące trzy kopy siana rozniósł tak, że śladu z nich nie pozostało.

czwartek, 1 grudnia 2016

Sławomir Mrozek, Fotorelacja z wernisażu wystawy pt. II wojna światowa. Epizody z udziałem mieszkańców Ziemi Gorlickiej. Tajne nauczanie - Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach, 28 listopada 2016 r.Sławomir Mrozek, Fotorelacja z wernisażu wystawy pt. II wojna światowa. Epizody z udziałem mieszkańców Ziemi Gorlickiej. Tajne nauczanie. (Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach)


Dnia 28 listopada (poniedziałek) 2016 r. w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach odbył się wernisaż wystawy poświęconej tajnemu nauczaniu w czasie II wojny światowej na Ziemi Gorlickiej. Organizatorem wernisażu było: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd oddziału PTTK w Gorlicach i Muzeum Regionalne PTTK.
Wernisaż otworzył prezes gorlickiego PTTK-u - pan Roman Trojanowicz, natomiast kurator wystawy - pani Katarzyna Liana przybliżyła gościom historię tajnego nauczania na Ziemi Gorlickiej. Wśród zaproszonych gości na wernisaż przybyli m.in.: dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - pan Zdzisław Tohl, wiceprzewodniczący rady powiatu gorlickiego - pan Roman Dziubina, kierownik wydziału oświaty, kultury i spraw społecznych UM - pan Aleksander Augustyn, oraz prowadzący portal sekowa.info pan Aleksander Gucwa, wielki pasjonat historii, autor publikacji Odwaga i nadzieja. Prawdziwa historia Halifaxa z Banicy i Liberatora z Olszyn.
Prowadzący wernisaż - pan Roman Trojanowicz w imieniu gorlickiego oddziału PTTK-u podziękował prof. Stefanowi Zabierowskiemu za przekazanie do zbiorów muzeum pamiątek związanych z osobą jego ojca Stanisława Zabierowskiego. Ekspozycja, którą dziś otwieramy w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach pozwoli przypomnieć i przybliżyć zagadnienie nauczania na Ziemi Gorlickiej w trudnym okresie przypadającym na lata 1939-1945.
Wystawa (...) prezentuje m.in.: sylwetki pedagogów, którzy z narażeniem własnego życia starali się przekazać dzieciom oraz młodzieży rzetelną wiedzę o Polsce. Profesor Stanisław Zabierowski swoją postawą i ogromnym zaangażowaniem zapisał szczególnie chlubną kartę w tej działalności stając się m.in. organizatorem tajnego nauczania w powiecie gorlickim
opracował Sławomir Mrozek