OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

środa, 12 kwietnia 2023

Z galicyjskiego Biecza. Cykl korespondencji prasowych z roku 1887. Część IV.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.
Z galicyjskiego Biecza. Cykl korespondencji prasowych z roku 1887. Część IV.Listy z kraju.

Biecz 20. maja. (Uroczystość strażacka). Nasza straż ogniowa ochotnicza krzepi się jak może w danych trudnych stosunkach. Na przyszłą niedzielę (29. b.m.) urządza poświęcenie swego sztandaru, połączone z festynem ludowym, urozmaiconym produkcjami straży i zabawą z tańcami w lasku Olszyna na Załawiu. Uroczystość poświęcenia sztandaru nastąpi o godz. 1. w południe na rynku, a po objedzie całe miasto zapewne i zaproszeni goście okoliczni przy odgłosie dwóch muzyk strażackich wyruszą na miejsce zabawy. Z takich to bowiem okoliczności nasze biedne straże ochotnicze czerpią konieczne dla siebie fundusze. Nadzwyczajnych dobrodziejów dotąd nie mają, choć nieraz Kurjer Lwowski zwracał uwagę rozmaitych chętnych ludzi do czynienia zapisów na tak pożyteczne instytucje jak straże ochotnicze. Gdyby dobroczynność publiczna zwróciła się ku praktycznym kierunkom, dałoby się stworzyć wiele dobrego, a instytucje dobra publicznego nie potrzebowałyby istnieć z dnia na dzień – żebranemi niemal funduszami.


(AS.) Biecz 11 czerwca. (Poświęcenie sztandaru Straży ochotniczej). W dniu 29. maja 1887 w pierwszy dzień świąt zielonych odbył się u nas zapowiedziany akt poświęcenia sztandaru straży ogniowej w połączeniu z festynem ludowym, w którym wzięło udział przeszło 100 strażaków z sąsiednich miejscowości jako to: Tarnowa, N. Sącza, Jasła, Grybowa, Pilzna, Ciężkowic itd. z dwoma muzykami.

Rodzicami chrzestnemi byli p. Michalina Michniewiczowa, żona miejscowego c.k. sędziego powiatowego i p. Juliusz Prokopczyc c.k. starosta z Gorlic, który na cele straży ofiarował przy tej sposobności 40 franków w złocie.

Akt poświęcenia zakończyła przemowa do strażaków p. Mieczysława Michniewicza, który przedstawił w niej doniosłość i znaczenie uroczystości i przypomniał obywatelskie obowiązki strażackie. Następnie po defiladzie straży, przy odgłosie dwóch muzyk strażackich odbyło się kosztem gminy przyjęcie gości w salach magistratu. Podczas uczty panował nastrój bardzo poważny i serdeczny i gości uczczono bardzo pięknie wygłoszonymi toastami na cześć protektora straży bieckiej i posła na sejm p. Adama Skrzyńskiego, który sztandarem straż biecką obdarzył, p. Juliusza Prokopczyca, tudzież Mieczysława Michniewicza, którego działalność obywatelską podniósł p. Adam Skrzyński w pięknem przemówieniu. Po śniadaniu rozebrali mieszkańcy Biecza zebranych gości na obiad, a około 4. godziny popoł. Wyruszyło wszystko na festyn do pobliskiego lasu, gdzie przy pięknem oświetleniu i ogniach sztucznych bardzo ochoczo się bawiono do godz. 11. w nocy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza