OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

sobota, 1 kwietnia 2023

Gorlice. PSS zaopatruje świat pracy - artykuł prasowy z roku 1949.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


 


Gorlice

PSS zaopatruje świat pracyPowszechna Spółdzielnia Spożywców w Gorlicach wykonała roczny plan obrotu na 1949 rok, uzyskując sumę 193 milionów 576 tys. złotych. Obrót nakreślony planem przekroczono o 103 tys. złotych.

Dotychczas na terenie rejonu podlegającego Zarządowi P.S.S. w Gorlicach – Powszechna Spółdzielnia Spożywców posiadała: 11 sklepów spożywczych, 1 – tekstylny, 1 – z wyrobami skórzanymi, 1 – z artykułami gospodarstwa domowego i 1 sklep z pieczywem. Tu należy podkreślić, że z cyfry tej 5 sklepów spożywczych obsługuje ośrodki robotnicze w Krygu i Zagórzanach. Jeszcze w roku bieżącym Zarząd P.S.S. w Gorlicach uruchomi 1 nowy sklep z konfekcją i 2 sklepy spożywcze.

Wypiek dzienny 2.450 kg chleba.

Gros zapotrzebowania na pieczywo dla 7-mio tysięcznej rzeszy mieszkańców Gorlic – pokrywają 3 piekarnie P.S.S. Jedna z nich jest częściowo zmechanizowana (wyposażona w sprzęt pomocniczy) i dostarcza 300 dwukilogramowych bochenków chleba i 400 kg. Pieczywa białego dziennie. Dwie pozostałe piekarnie P.S.S. wypiekają dziennie 650 dwukilogramowych bochenków cleba i 150 kg. białego pieczywa. Tak wię piekarnie P.S.S. w Gorlicach dostarczają w sumie 2.450 kg. Pieczywa dziennie. Ponieważ 3 piekarnie P.S.S. nie pokrywają w stu procentach zapotrzebowania mieszkańców, dlatego Zarząd uruchomił w pierwszych dniach listopada b.r. 4-tą piekarnię P.S.S, Poza tym na terenie miasta znajduje się 1 piekarnia Z.S. Chł., która dostarcza część swego wypieku dla miasta i 1 piekarnia prywatna.

W najbliższym czasie przewiduje się reorganizację piekarń P.S.S. z których jedna będzie zajmowała się wypiekiem samego chleba, druga – bułek. Wykonanie planu produkcyjnego piekarń P.S.S. - przewiduje się w drugiej połowie listopada b.r.


PRZYGOTOWANIA DO OTWARCIA GOSPODY


Obecnie Zarząd P.S.S. w Gorlicach zaprojektował – otwarcie jeszcze jednej placówki P.S.S. Będzie to Gospoda Spółdzielcza przy ul. Łukasiewicza 1. w Gorlicach. Lokal ten został już wyremontowany i wyposażony kosztem 960 tysięcy złotych w odpowiedni sprzęt. Nadaje się on doskonale na ten cel, mimo iż jest trochę za szczupły. Dla konsumentów przeznaczono powierzchnię 94 m. kwadratowe na ok. 20 stolików, przy których jednorazowo znajdzie miejsce 80 osób. Gospoda będzie czynna od godz. 7-mej rano do godz, 22-ej. Personel Gospody liczyć będzie 10 osób. -


B.G.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza