OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

poniedziałek, 5 września 2022

Sławomir Mrozek, 83. rocznica wybuchu II wojny światowej Gorlice, Pomnik Bohaterów Ziemi Gorlickiej 1.09. 1939 - 1.09.2022

 Sławomir Mrozek


83. rocznica wybuchu II wojny światowej

Gorlice, Pomnik Bohaterów Ziemi Gorlickiej

1.09.1939 - 1.09.2022


W tym roku obchodzimy 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę. W związku z tym, również i w Gorlicach, przy Pomniku Bohaterów Ziemi Gorlickiej odbyły się oficjalne uroczystości, których organizatorem był Urząd Miasta Gorlice. Prowadzącym wydarzenie był Krzysztof Szadkowski (UM Gorlice), który przywitał wszystkich zebranych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Miasta Gorlice, Starosta Powiatu Gorlickiego, Wójt Gminy Gorlice, komendanci policji, radni z Rady Miasta, Powiatu i Gminy Gorlice, księża dziekani i wicedziekani, kombatanci, przedstawiciele stowarzyszeń, związków, cechów, harcerzy, zakładów pracy, instytucji i placówek oświatowych.

- „83 lata temu (…) syreny ogłosiły napad hitlerowskich Niemiec na Polskę. Rok 1939 na stałe został wpisany do kalendarza, jako data kolejnej powolnej, męczeńskiej śmierci Polski. Dziś w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej składamy hołd wszystkim, walczącym i poległym. Spotkaliśmy się tu by uczcić wszystkich tych – którzy, gdy Ojczyzna w potrzebie – na stos rzucili swój życia los. Oddajemy Im cześć za ofiarę i daninę krwi złożoną na wszystkich frontach II wojny światowej”.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla:

- „(…) Wybuchła II wojna światowa, która przyniosła lata cierpień i prześladowań. Nasze państwo straciło swoją niezależność i mimo niebywałej, bohaterskiej postawy nie było w stanie przeciwstawić się przeważającym siłom niemieckiego najeźdźcy. Hitlerowcy rozpoczęli niszczenie polskiej kultury, instytucji państwowych, edukacyjnych, które w konsekwencji miały doprowadzić do wyniszczenia i wynarodowienia Polaków. Okupant nie szczędził nikogo, a terror dotykał wszystkich bez wyjątku. Nasze Gorlice, 7 września znalazły się pod okupacją. Podobnie jak w całym kraju, tuż po zajęciu miasta naziści wprowadzili politykę absolutnego terroru, która dotknęła wszystkich mieszkańców, a w szczególności Żydów. Wielu Gorliczan zostało bestialsko zamordowanych, wielu zmuszonych było do wycieńczającej pracy fizycznej, a blisko połowa mieszkańców zginęła zamordowana w obozie koncentracyjnym w Bełżcu.

- Dziś, wojna jest najbliżej naszych granic od przeszło 80 lat. Widząc to co dzieje się za naszą wschodnią granicą przypominamy sobie czym jest wojna. Bezmiarem cierpienia, krzywdy, złem i okrucieństwem. Dramat II wojny światowej nie jest tylko doświadczeniem czy podręcznikową przeszłością ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń.


- Dziś nasi uczniowie rozpoczynają rok szkolny. Droga młodzieży, nie zapominajcie o swojej historii. Szanujcie i pamiętajcie o tych, którzy walczyli za Polskę i którzy oddali życie za Nasz kraj.


- Szanowni Kombatanci, to dzięki Wam żyjemy teraz w wolnej i niepodległej Polsce. Jesteście przykładem dla Nas i kolejnych pokoleń, jak naprawdę powinno się kochać Ojczyznę.


- Szanowni Państwo, minutą ciszy oddajmy hołd tym, którzy na trwale zapisali się swoim bohaterstwem i odwagą w Naszej wspólnej historii. Cześć Ich Pamięci !”


Pod koniec uroczystości poczty sztandarowe złożyły wiązanki kwiatów i wieńców przy Pomniku Bohaterów Ziemi Gorlickiej, oddając hołd Polakom, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Ojczyznę. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza