OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

wtorek, 17 maja 2022

Wystawa bydła rogatego: Krosno, Gorlice, Jasło - artykuł prasowy z roku 1894.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


 

Wystawy przeglądowe bydła rogatego w powiatach Krosno, Gorlice, Jasło odbyły się 16, 17 i 18 października b.r. Wystawy urządzało okręgowe Towarzystwo rolnicze, aby dać obraz stanu hodowli inwentarza rogatego tych okolic. Nadto wystawy miały na celu zachęcić włościan do staranniejszego chowania bydła i dać wskazówki pod względem rasy, jaką należałoby utrzymać. Pokazało się, że najlepszym jest w tych okolicach typ czerwono–srokatego bydła. Włościanom, którzy się zajmowali hodowlą tego bydła, zalecono starać się o przychówek po buhajach, subwencyonowanych przez Towarzystwo rolnicze, a dla zachęty rozdano 73 włościanom 582 złr. Nagrody. Dyplomy honorowe przyznano: OO. Franciszkanom w Krośnie, posłowi Adamowi Skrzyńskiemu w Zagórzanach, Krzeszowskiemu Julianowi w Gorlicach, Dembowskiemu Władysławowi z Sokoła, X. Janowi Kielarowi z Siar, Walterowi Slak z Krygu i K. Groblewskiemu z Szymbarku.

Towarzystwo okręgowe rolnicze Jasło–Krosno–Gorlice wybrało prezesem p. Stanisława Ostaszewskiego z Klimkówki. Ojciec jego ś.p. Teofil zasłużył się bardzo dla całej okolicy, a nawet dla kraju wzorową hodowlą bydła. Syn Stanisław, obrany teraz prezesem Towarzystwa okręgowego, oddał rolnikom ogromną usługę, gdyż kosztem stu tysięcy złr. Założył w Klimkówce wzorową fabrykę nawozów sztucznych z mączki kościanej. Od czasu, jak się szerzy w kraju oświata, wiedzą nasi włościanie, jakiem są dobrodziejstwem dobre nawozy sztuczne, przy pomocy których trzy i cztery razy tak wielkie plony można przy uprawie pól naszych osiągnąć. Niestety niejedna fabryka oszukiwała włościan, mieszając do mączki kościanej szkodliwe surogaty. Dlatego też fabryka nawozów sztucznych w Klimkówce, poczta Rymanów, w krótkim czasie zdobyła sobie wielki rozgłos, a na tegorocznej wystawie krajobrazowej uzyskała złoty medal jako nagrodę. Radzimy jednak Czytelnikom naszym zamawiać mączkę wprost z fabryki, a nie od faktorów, bo ci nieraz bałamucą włościan, sprzedając im całkiem inny towar za grosz krwawo zapracowany, który w ten sposób marnie przepada. Bardzo to dla rolników ważne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza