OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

piątek, 18 marca 2022

Cenne zabytki z XIII. stulecia - artykuł prasowy z roku 1886.

 

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.Cenne zabytki z XIII. Stulecia.


Biecz 1. grudnia. Pod przewodnictwem p. Karola Rogawskiego odbyło się tu przed trzema tygodniami posiedzenie komitetu restauracji zabytków pomnikowych miasta Biecza. Obecni byli: Adam Skrzyński, dr. Marjan Sokołowski, ks. dr. Karakulski, Władysław Chmielowski i Julian Szönborn. Przewodniczący przedstawił liczne korespondencje w sprawie restauracji kościoła bieckiego prowadzone z ks. Jaszczorem i z konserwatorem na Galicję zachodnią drem Łepkowskim. Wiadomo, że d. 19 kwietnia br. zebrała się komisja powiatowa celem zbadania niebezpiecznego stanukościoła.
Na memorjał wniesiony, Wydział krajowy dał odmowną odpowiedź dnia 1. czerwca br. i nie chciał, z dunduszów krajowych asygnować kwoty 300 zł. na sprowadzenie do Biecza fachowego architekty, celem odpowiedniego zbadania zagrożonych murów kościelnych i na zrobienie planu z koztorysem restauracji. Ck. Komisja centralna natomiast w Wiedniu pismem z d. 27. lipca br. dość przychylną dała odpowiedź na prośbę o subwencję, uznaje bowiem ważność zabytków historycznych w kościele bieckim, i przyrzeka wyjednać odpowiedne fundusze na restaurację pod warunkiem, że przedłożony jej będzie program i plan odnowy kościoła, tudzież kosztorys.

Na wniosek tedy p. Sokołowskiego postanowiono udać się do namiestnictwa, jako kollatora rządowego, z przedstawieniem groźnego stanu świątyni, załączając wzmiankowo pismo centralnej komisji konserwatorskiej, a zarazem ponownie wnieść do Wydziału krajowego podanie o fundusz na sporządzenie planu i kosztorysu, którym ma się bezzwłocznie zająć inżynier Serbiński.

Sprawa jest naglącą, kościół bowiem, a szczególnie presbiterjum grozi runięciem, a wtedy zgruchotane zostaną zabytki sztuki z XIII. Stulecia. (Radzimy komitetowi, aby podanie wniósł do Sejmu zaraz na początku sesji. Red.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza