środa, 24 listopada 2021

Dlaczego Sękowa i Lipinki nie wykonały planu skupu zboża? - artykuł prasowy z roku 1950.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów. 

 
Dlaczego Sękowa i Lipinki nie wykonały planu skupu zboża?

 

Onegdaj odbyło się w gromadzie Ropa posiedzenie Pow. Rady Narodowej. Obrady otworzył przewodniczący Prezydium tow. Stefan Sikora.

Pierwszym punktem obrad było złożenie sprawozdania inż. Zabierowskiego z Państwowych Zakładów Zbożowych, który stwierdził, że akcja skupu zboża na terenie powiatu przebiegała bardzo chaotycznie. Postanowiono zmienić dotychczasowy system pracy na tym odcinku i należy uważać, że skup zboża będzie miał przebieg pomyślny, z wyjątkiem owsa i gryki, które wskutek pocuschy nie udały się.

W uzupełnieniu referatu ob. Liana zwrócił uwagę na wrogą propagandę rozsiewaną na wsiach przez kułaków. Przykładem wrogiej działalności kułaków mogą być następujące cyfry: gmina Bobowa wykonała plan skupu zboża w 489 proc., a gmina Sękowa i Lipinki tylko w 53 proc. widać, że aktyw partyjny i gospodarczy tych gmin nie pracuje należycie.

Sprawozdanie z Komisji rolnej złożył ob. Kosiba podkreślając, że żniwa tegoroczne miały przebieg pomyślny. Kontrola stwierdziła, że rolnicy wykonali w 80 proc. podorywki, zaś w 20 proc. zasiano poplony.

Zabierając głos w dyskusji tow. Wolański stwierdził słabe interesowanie się miejscowej ludności przyjazdem PRN czego dowodem była mała liczba przybyłych na posiedzenie.

Nawiązując do sprawozdania komisji rolnej zwrócił uwagę na brak przedstawienia w sprawozdaniu kto korzystał z maszyn rolniczych w gromadach i gminach oraz podkreślił konieczność przyśpieszenia akcji skupu zboża i ziemniaków.

W zapytaniach skierowanych przez miejscowych chłopów do Prezydium PRN wyłoniła się kwestia budowy mostu w gminie Ropa. Odpowiedzi udzielił tow. Samsonowicz wyjaśniając, że sprawa ta zostanie pozytywnie załatwiona.

Zb.S.

wtorek, 23 listopada 2021

Wernisaż wystawy "Prasa powiatu gorlickiego ze zbioru Leszka Wojtasiewicza", Gorlice, 22 listopada 2021 r.Wystawa "Prasa powiatu gorlickiego ze zbioru Leszka Wojtasiewicza".

Ekspozycja będzie prezentowana w dniach 22.11.2021 - 14.01.2022 w Muzeum  Regionalnym PTTK w Gorlicach.

Fot. Sławomir Mrozek
wtorek, 16 listopada 2021

Harklowa

Przydrożna kapliczka w Harklowej.

Październik 2021 r.

Fot. Krzysztof Kusiak


Szymbark wzorowe letnisko powiatu gorlickiego. Bystra - artykuł prasowy z roku 1938.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.Szymbark wzorowe letnisko powiatu gorlickiego.

 

W dolinie rzeki Ropy w odległości 6 kilometrów na południe od Gorlic, pomiędzy lesistymi górami leży wioska letniskowa Szymbark, gdzie od roku prowadzone są prace nad założeniem wzorowego letniska ze wszystkimi urządzeniami dla wygody najbardziej nawet wymagającego letnika. Obecnie letnicy znajdują pomieszczenie w 3 pensjonatach dworskich i w prywatnych domach. Główny pensjonat dworski obok zabytkowego zamku rodziny Gładyszów w Szymbarku został wynajęty w całości przez  Związek Pracowników Umysłowych jednej z fabryk w Lublinie.  Informacji udziela Zarząd Gromady w Szymbarku.


Bystra.

Niedaleko od Szymbarku u podnóża góry maślanej i Zielonej leży Bystra, w której przy dworze w sezonie letnim dobrze prosperuje pensjonat. Do Bystrej przybywa dużo letników ze Śląska. Odległość od Gorlic 8 km. Telefon w miejscu. Utrzymanie tanie.