OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

środa, 24 listopada 2021

Dlaczego Sękowa i Lipinki nie wykonały planu skupu zboża? - artykuł prasowy z roku 1950.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów. 

 
Dlaczego Sękowa i Lipinki nie wykonały planu skupu zboża?

 

Onegdaj odbyło się w gromadzie Ropa posiedzenie Pow. Rady Narodowej. Obrady otworzył przewodniczący Prezydium tow. Stefan Sikora.

Pierwszym punktem obrad było złożenie sprawozdania inż. Zabierowskiego z Państwowych Zakładów Zbożowych, który stwierdził, że akcja skupu zboża na terenie powiatu przebiegała bardzo chaotycznie. Postanowiono zmienić dotychczasowy system pracy na tym odcinku i należy uważać, że skup zboża będzie miał przebieg pomyślny, z wyjątkiem owsa i gryki, które wskutek pocuschy nie udały się.

W uzupełnieniu referatu ob. Liana zwrócił uwagę na wrogą propagandę rozsiewaną na wsiach przez kułaków. Przykładem wrogiej działalności kułaków mogą być następujące cyfry: gmina Bobowa wykonała plan skupu zboża w 489 proc., a gmina Sękowa i Lipinki tylko w 53 proc. widać, że aktyw partyjny i gospodarczy tych gmin nie pracuje należycie.

Sprawozdanie z Komisji rolnej złożył ob. Kosiba podkreślając, że żniwa tegoroczne miały przebieg pomyślny. Kontrola stwierdziła, że rolnicy wykonali w 80 proc. podorywki, zaś w 20 proc. zasiano poplony.

Zabierając głos w dyskusji tow. Wolański stwierdził słabe interesowanie się miejscowej ludności przyjazdem PRN czego dowodem była mała liczba przybyłych na posiedzenie.

Nawiązując do sprawozdania komisji rolnej zwrócił uwagę na brak przedstawienia w sprawozdaniu kto korzystał z maszyn rolniczych w gromadach i gminach oraz podkreślił konieczność przyśpieszenia akcji skupu zboża i ziemniaków.

W zapytaniach skierowanych przez miejscowych chłopów do Prezydium PRN wyłoniła się kwestia budowy mostu w gminie Ropa. Odpowiedzi udzielił tow. Samsonowicz wyjaśniając, że sprawa ta zostanie pozytywnie załatwiona.

Zb.S.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza