OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

środa, 2 czerwca 2021

Ministrowie w Galicyi - artykuł prasowy z roku 1918.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Ministrowie w Galicyi

Sprawa odbudowy kraju naszego, zniszczonego inwazyą rosyjską, posunięta została znacznie naprzód, dzięki energii i zapobiegliwości ministra dla Galicyi Gałeckiego. Z jego inicyatywy i przy staraniu prezesa Koła Polskiego dr. Tertila odbyła się do Galicyi wycieczka minsteryalna, której celem było przekonanie się na miejscu o stanie odbudowy kraju oraz ewentualne przyśpieszenie jej. Ministrowie po kolei zwiedzali miejscowości dotknięte klęskami wojny.

Dnia 27 sierpnia b.r. przybyli ministrowie do Gorlic, gdzie na dworcu powitał ich prezes Rady powiatowej eksc. Długosz, radca namiestnictwa Tad. Mitschka i kierownik tamtejszej ekspozytury C. O.G. inż. Heitzmann. Z dworca udali się ministrowie wraz z namiestnikiem do Rady powiatowej, potem zwiedzono zniszczone miasto i szereg zniszczonych budynków rządowych i prywatnych, następnie w gmachu Rady powiatowej odbyło się przyjęcie deputacyi. Wreszcie samochodami, które jechały w specjalnym wozie, przyczepionym do pociągu ministrów, udano się na zwiedzanie powiatu. O godzinie pierwszej popołudniu odbyło się śniadanie u J. Eksc. Długosza w Siarach. O godzinie piątej po popołudniu odjechali ministrowie do Tarnowa.

W podobny sposób zwiedzili oni wszystkie okolice kraju, dotknięte klęską wojny, zyskując w ten sposób dok ładny obraz potrzeb kraju.  
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza