OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

wtorek, 11 sierpnia 2020

Z Gorlickiego powiatu - korespondencja prasowa z roku 1912.Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.

Z Gorlickiego powiatu.

Na samym krańcu pow. gorlickiego leżą wsie Grudna Kępska, Głęboka, jakoteż przyległe sąsiednie wsie na końcu pow. jasielskiego, jak Kunowa, Pustowola, Harklowa i Osobnica, które to wsie nie tylko, że nie mają dróg odpowiednich, ale co najgorsze, że w promieniu od Jasła od tak zwanych Topolin, do miasta Biecza przez rzekę Ropę niema nigdzie dobrego przejazdu, ani przewozu, ani też mostu. Mieszkańcy tych gmin są narażeni na straty, bo chcąc naprzykład w nagłych wypadkach sprowadzić z Biecza lekarza, to musimy jechać na Wójtowę, Lipinki i Libusze  do Biecza i przez taką daleką okolistą drogę ratunek lekarski, wskutek spóźnienia, często bywa niemożliwym. Staraniem naszych posłów Długosza i Madeja Wydział krajowy postanowił budowę mostu z miasta Biecza przez rzekę Ropę na drodze do Grudny Kępskiej, Głębokiej, Harklowej. Wydział Rady powiatowej w Gorlicach wydelegował inżyniera, który wytyczył, gdzie ma być budowa mostu, a dnia 31 stycznia b.r. odbyła się komisja, złożona z 2 inżynierów Wydziału Rady pow. w Gorlicach i inżyniera regulacji rzeki Ropy, którzy również wyprojektowali w tem miejscu budowę mostu. Jednakowoż przeciw budowie tego mostu, w miejscu już umówionem staje na przeszkodzie p. Franciszek Bal, mieszkający obok Biecza w Belny, z przybraniem za wielką prośbą kilka gmin, a temi są: Wójtowa, Pagorzyna, Lipinki, Rozdziele, Wapienna, Bednarka, Cieklin, Wola Ciekielska, Dzielce, Duląbka, Pagorek i Radość, które na prośbę p. Bala pownosiły podania do Wydziału krajowego we Lwowie, ażeby ta budowa mostu wprost od miasta Biecza koło folwarku p. Franciszka Bala i obszaru dworskiego w Zalawiu, a nie w miejscu przez  komisję Wydziału Rady pow. w Gorlicach była uznaną. P. burmistrz miasta Biecza nie sprzeciwia się żądaniu p. Bala, ale owszem popiera go gorliwie. Jeżeliby się tak stało, to majątek folwarkowy podwoiłby się w wartości i pewnieby go miał chęć sprzedać. Nie bacząc na nic, jak tylko aby p. Balowi dogodzić, no i obszarowi dworskiemu w Załawiu, a miasto Biecz nie miałoby z tego żadnego dobra, ani podniesienia się. Gminy Pagorzyna, Lipinki, Rozdziele, Wapienna i Bednarka, nie potrzebują tamtędy drogi i mostu, bo mają przystępniejszą drogę przez Libuszę na most. Gminy zaś Cieklin, Wola Ciesielska, Dzielec, Duląbka, Pagorek i Radość mają przystępniej i bliżej do Jasła, a jeżeliby chcieli do Biecza, to mają także dobry przystęp na most w Libuszy.
Dlatego też prosimy naszych panów posłów wziąć bliżej pod rozwagę tę naszą sprawę, a szczególnie pan Minister Długosz niech weźmie nas w obronę i poprze projektowanie przez Wydział Rady powiatowej w Gorlicach co do budowy mostu i nie zostawi nas w zapomnieniu, jakto miało i ma miejsce dotychczas.

Mieszkańcy gminy Grudny Kępskiej, Głębokiej, Kunowy, Pustej Woli, Harklowej i Osobnicy. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza