OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

czwartek, 12 grudnia 2019

Z galicyjskich Gorlic. Cykl korespondencji prasowych z roku 1910 – część X.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.

Z galicyjskich Gorlic. Cykl korespondencji prasowych z roku 1910 – część X.
Gorlice, 18 listopada. (Uniwersytet ludowy.)

Niedzielę 20 b.m. o godzinie 5 po południu w sali „Sokoła” odbędzie się odczyt p. Maryi Gerżubkowej z Jasła na temat: „Tło historyczne powstania Kościuszkowskiego”.
Gorlice, 23 listopada. (Uniw. Ludowy). 

W niedzielę b.m. o godz. 5 po poł. odbędzie się w sali Sokoła staraniem gorlickiego oddziału uniw. Ludowego wykład prof. Jul. Zalewskiego z Jasła „O zwierzętach przedpotopowych”.Gorlice, 8 grudnia. 

Staraniem uniw. Ludowego odbędzie się w niedzielę 11 b.m. w sali „Sokoła” o godz. 3 po południu wykład Teodora Lipińskiego na temat „Znaczenie kolei żelaznych w ruchu rewolucyjnym rosyjskim w roku 1905/6”.
Gorlice, 14 grudnia. (Uniwersytet ludowy im. A. Mickiewicza).

W niedzielę dnia 18 bm. wygłosi w sali „Sokoła” o godz. 5 po poł. dr Jan Przesmycki odczyt ilustrowany obrazami świetlnymi na temat „Wycieczka do Włoch”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza