OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

piątek, 6 grudnia 2019

Wybuch ropy podczas przerabiania szybu w Siarach - notatka prasowa z roku 1882.Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.

Wybuch ropy podczas przerabiania szybu.  

O ile ważne w kopalnictwie naftowem są badania i notowania warstw przebijanych ich pochylenia i biegu, i kierunku szczelin, pouczy następujący przypadek. W jednym ze szybów naftowych w Siarach (powiat gorlicki) otrzymano podczas naprawiania połamanego ocembrowania w głębokości 44 m. znaczniejsze ilości ropy.
Podczas kopania tego szybu wydobywały się z bocznej ściany w głębokości powyżej nieznacznie ilości ropy, której przypływ po zacembrowaniu ściany zupełnie ustał, zapewne z powodu, iż przestrzeń pomiędzy oszalowaniem a skałą mułem i lepem się wypełniła, poczem szyb dalej pogłębionym został.
Ponieważ ułożenie warstw w tym szybie jest niemal pionowe, ztąd miejmy doświadczenie, iż przy podobnych okolicznościach, jeżeli ropa ze szczeliny pozostającej w ścianie szybu sączyć się poczyna, szczelinę małym świderkiem, jaki do wiercenia dziur dynamitowych używanym bywa, w bok ściany szybu otworzyć należy. Tego rodzaju doświadczenia we wielu kopalniach górnikom są znane. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza