OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 4 marca 2018

Kółko teatralne w Bieczu - korespondencja prasowa z roku 1910.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.Biecz, 8 maja. (Kółko amatorskie. – 3 maja).


W miasteczku naszem powstało z końcem marca przy czytelni im. Tad. Kościuszki „Kółko amatorskie”. Już od dnia założenia rozpoczęło pracować nad przygotowaniem sztuki ludowej w 3 obrazach Fr. Dominika pod tytułem „Ojcowizna”. Dnia 16 kwietnia odegrano tę sztukę po raz pierwszy z nadzwyczajnem powodzeniem. Gra amatorów nie pozostawiała wiele do życzenia, a niektóre kreacye były wprost doskonałe. Na ogólne żądanie powtórzono tę sztukę z niemniejszem powodzeniem jeszcze 24 kwietnia. Obecnie zaproszone na wszystkie strony zdecydowało się „Kółko” wystawić „ Ojcowiznę” dnia 15 maja w Gorlicach. – Wobec znakomitej opinii tego doborowego „Kółka”, oraz pięknego celu – gdyż dochody wszelkie przeznaczone są na budowę czytelni w Bieczu – należy się spodziewać, że i „Kółko” przysporzy dochodu naszej czytelni i publiczność gorlicka będzie miała sposobność mile przepędzić wieczór. – Oprócz tego przygotowuje „Kółko amatorskie” na dzień 22 maja wieczór patryotyczny, na którego program złożą się: odczyt, deklamacye, produkcye nowozawiązanego chóru, występ znanego skrzypka p. Birnbacha i wreszcie sztuczka Staszczyka pod tytułem „Noc w Belwederze”.
W korespondencyi z Biecza nie można także pominąć pięknego poranku, urządzonego w dniu 3 maja przez tutejsze grono nauczycielskie. Deklamacye, zwłaszcza zbiorowe dzieci szkolnych, oraz doskonale wyćwiczone chóry, dały bardzo dobre świadectwo pracy naszego nauczycielstwa, a przedewszystkiem inicyatora i główne sprężyny p. Zuzaka.       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza