OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 26 listopada 2017

Łączność szczelin odkrytych dwoma szybami w Ropicy Ruskiej - artykuł prasowy z roku 1884.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Łączność szczelin odkrytych dwoma szybami.          W Ropicy ruskiej koło Gorlic miało miejsce ciekawe zjawisko, świadczące jak niekorzystnem jest w danych warunkach za blisko zakładać szyby. Kopalnie ropy w Ropicy ruskiej pracują jak wiadomo we warstwach ropanieckich, których rozległe szczeliny ciągnące się mniej więcej w kierunku h 1 wypełnione są ropą i wodą obfitującą w sole mineralne. Stosownie, w którem miejscu szczelina zostanie przebitą, wydaje szyb bądź ropę, bądź też przez dłuższy czas wodę, a następnie po zwalczeniu takowej ropę. Przedsiębiorcy, których tu kilku dosyć forsownie pracuje, poruszają się na dosyć skąpej przestrzeni wązkich parceli włościańskich, skąd też pochodzi, iż z jednej i tej samej szczeliny czerpie dwóch przedsiębiorców ropę lub wodę a często były wypadki, iż jeden z nich pompował ropę a drugi wodę. Ten wypadek miał i obecnie w Ropicy ruskiej miejsce. W szybie przedsiębiorcy N, położonym w pobliżu obfitej w ropę kopalni p. D., w którym od roku nie pracowano, nastąpił z niewiadomej przyczyny znaczny przypływ ropy w ilości około 30 met dziennie, podczas gdy właściciel sąsiedniego szybu walczyć musi z pokonaniem wody.

          Gwałtowny przypływ wody w zupełnie suchych szybach a po zwalczeniu takowego dopływ ropy cechuje także kopalnie w Sękowy koło Gorlic.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza