OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 6 listopada 2016

Wenta gospodarcza w Jaśle - artykuł prasowy z roku 1906.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów. 

Widok fantów, przeznaczonych na wentę, ułożonych na scenie w wielkiej sali jasielskiego Sokoła. Fot. A. Bruck, Jasło.
Wenta gospodarcza w Jaśle.

             Ruchliwe Towarzystwo „Szkoły ludowej”, mające pomimo krótkiego stosunkowo czasu istnienia, taką piękną już kartę w dziejach dokonywającego się dziś jeszcze odrodzenia Galicyi, na polu pracy nad uświadomieniem szerokich warstw ludu, w grubej jeszcze pogrążonego ciemnocie, z każdym rokiem rozwija coraz intensywniejszą działalność w dążeniu o spełnienie swych podniosłych celów, streszczającem się w słowach wieszcza: „Niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec!” Co roku prawie powstaje gdzieś na kresach, w miejscowościach najbardziej wynarodowieniem zagrożonych, szkoła ludowa za staraniem wspomnianego Towarzystwa, coraz częściej słyszymy o odczytach, pogadankach, urządzanych po wsiach i miasteczkach staraniem tego Towarzystwa. Aby móc działalność swoją rozszerzać, potrzebuje Towarzystwo pieniędzy; chodzi o to, ażeby Towarzystwo mogło mieć fundusze konieczne do swego rozwoju potrzebne. A Galicya jest krajem biednym, na ofiarność społeczeństwa biednego nie zawsze liczyć można. Towarzystwo „Szkoły ludowej” urządza więć wieczorki, koncerty, przedstawienia amatorskie, wenty gospodarcze, z których dochód stanowi główny zasiłek Towarzystwa.
             Pomiędzy innemi, wenty gospodarcze urządzane przez Towarzystwo okazały się najpraktyczniejsze ze względu na dochody, jakie przynoszą. Grosz, wydany na urządzenie wenty, przynosi podwójne korzyści, urządzenie jej jest bardzo łatwe, bo każdy dom, każda gospodyni z przyjemnością odda jakiś praktyczny fant gospodarski na cele Towarzysz. „Szkoły ludowej”. Wenty takie, urządzane już od szeregu lat w Krakowie, znalazły obecnie zastosowanie i na prowincyi, która w roku ubiegłym poszła w ślady grodu Jagiellonów.
             W grudniu z.r. przed świętami Bożego narodzenia urządziło Towarzystwo „Szkoły ludowej” w Jaśle głównie za staraniem samych pań jasielskich, na wzór Krakowa wentę gospodarczą. Obfitość przedmiotów, darowanych na fanty, była najlepszym dowodem jak ofiarne jest nasze społeczeństwo, zwłaszcza nasze panie, gdy chodzi o cel szlachetny. Fantów była taka ilość, że zajęły one całą dużą scenę w pięknej Sali jasielskiego „Sokoła”, tworząc formalnie wystawę najrozmaitszych artykułów spożywczych. Wenta przyniosła też 1300 koron czystego zysku. Dochód ten przeznaczono na kurs szkoły analfabetów w Jaśle, na który uczęszcza 94 osób.

              W uzupełnieniu artykułu zamieszczamy obok fotografię, przedstawiającą ogólny widok fantów, przeznaczonych do rozlosowania na wencie, złożonych na scenie Sokoła jasielskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza