niedziela, 30 października 2016

II wojna światowa - rozmaitości regionalneRozmaitości regionalne. Notki i inne ciekawostki znalezione w starej prasie. Data nad zdjęciem jest datą publikacji w prasie. Źródła u autorów.


Kennkarte. Zdjęcia udostępnił p. Maciej Bajorek

Założenie nowej kopalni "Premier Skrzyński" w Męcinie Wielkiej pow. Gorlice - artykuł prasowy z roku 1930.

Zachowano pisownie oryginalna. Źródło u autorów.Założenie nowej kopalni „Premier Skrzyński” w Męcinie Wielkiej pow. Gorlice.

               Nowa firma „Zachodnio Karpackie Zagłębie Naftowe” Ska z ogran. Odpow. W Jaśle, należąca do p. Jakóba Schmera, rozpoczęła dnia 5. lipca Br. Wiercenie pierwszego szybu pod nazwą „Premier Skrzyński” w Męcinie Wielkiej na swoim 100–tu morgowym terenie nabytym od p. Aleksandra Skrzyńskiego. – Oddalenie tego szybu od kopalni „Fellnerówka” wynosi około 300 m. Rozpoczęcie wiercenia odbyło się wyjątkowo uroczyście. Na pierwszym zdjęciu widoczny jest szyb nowej kopalni z pracownikami firmy, na drugiem uczestnicy uroczystości: 1) generalny pełnomocnik hr. Skrzyńskiego p. hr. Sułtan, 2) inżynier lasów hr. Skrzyńskiego p. Łużki, 3) dyrektor Polskiego Banku Przemysłowego w Gorlicach p. Zauderer, 4) adwokat Dr. Bloch, 5) dyr. Techn. Firmy Morgenstern, 6) kierownik admin. Firmy Korner, 7) kierownik kopalni Wodyński.
niedziela, 23 października 2016

Wystawa roniczo-sadownicza w Gorlicach - artykuł prasowy z roku 1937.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.Wystawa rolniczo–sadownicza w Gorlicach.


               W Gorlicach, na zakończenie tegorocznej kampanji oświatowo–rolniczej, odbyła się w salach Stowarzyszenia Kupców i Rzemieślników wystawa Przysposobienia Rolniczego. Wystawa ta była przeglądem rzetelnej pracy zespołów Przysposobienia Rolniczego z całego powiatu gorlickiego, które istniały przy Kołach Gospodyń Wiejskich, Związkach Młodzieży Ludowej, Oddziałach Z.S., Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i T.S.L., a były kierowane przez powiatowych instruktorów pp. Inż. Jurka, inż. Issmerównę, inż. Jarzynę, T. Oleksego, Cz. Komorowicza i St. Filusa.
               Otwarcia wystawy dokonał pow. starosta mgr. J. Styczyński. Przemówienie o postępie gospodarczym wsi wygłosił prezes O.T.R. W. Byszewski.
               Wystawa cieszyła się dużem zainteresowaniem. Zwiedziło ją około 5.000 osób. Na wystawie znalazły się wszystkie produkty rolne, owoce, ich przetwory, drób oraz po raz pierwszy wprowadzony na wystawy rolnicze pokaz miejscowych starodawnych i obecnych strojów ludowych. Wyróżniło się pod tym względem Koło Gospodyń Wiejskich z Moszczenicy pod przewodnictwem gospodyni Kunegundy Jemioło.
               Zachwyt budziły piękne owoce ze stukilkudziesięciu wzorowych sadów powiatu gorlickiego. Oczywiście nie brakło tu także okazów z ogrodu p. A. Jankowskiego, tegorocznego zdobywcy pierwszej nagrody za owoce na konkursie I.K.C.
              Jan Serafin, rolnik z Łużnej, wystawił okaz końskiego zębu wysoki na 485 cm. Z kilku wsi nadesłano na wystawę pęki na próbę uprawianej czumizy, czyli prosa mandżurskiego.
              O postępach gospodarczych wsi świadczyły stoiska z przetworami owocowemi i konserwami. Były też tu reprezentowane wyroby lniarskie wraz z modelem warsztatu tkackiego ze wsi łemkowskich. Na wystawie umieściły też swoje stoiska Stacja Ochrony Roślin Krakowskiej Izby Rolniczej, oraz zakłady przemysłowe i fabryki sztucznych nawozów.


A.W.wtorek, 18 października 2016

PRL - rozmaitości regionalne

Rozmaitości regionalne. Notki i inne ciekawostki znalezione w starej prasie. Data nad zdjęciem jest datą publikacji w prasie. Źródła u autorów.17.10.1949
24.10.1949


1969.


Świadectwo pracy pracownika przemysłu naftowego. Ze zbiorów prywatnych udostępnił 
p. Tomasz Świerzowski.5.07.1973
19.07.1973piątek, 14 października 2016

Zespoły świetlicowe z Lipinek odnoszą sukcesy artystyczne - artykuł prasowy z roku 1949.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


Zespoły świetlicowe z Lipinek odnoszą sukcesy artystyczne


            Robotnicza Sekcja II – Lipinki, ubiegłej zimy przystąpiła do utworzenia własnej popularnej orkiestry. Kilkumiesięczna praca szkoleniowa dała dobre wyniki. Już impreza urządzona w łączności  z świętem 1 Maja w r. b. wykazała, że orkiestra jest na dobrej drodze i że wkrótce będzie mogła nie tylko obsłużyć własne środowisko, ale wystąpić także w innych miejscowościach, a nawet stanąć do zawodów międzyświetlicowych.
            Akademia urządzona w dniu 22 lipca pokazała, że nie tylko orkiestra ale i inne zespoły widowiskowe stanęły na wysokości zadania, a to zespół taneczny pracowniczek Sekcji Lipinki, jak i amatorski zespół teatralny, który wystawił sztukę Czechowa „Oświadczyny”. Największe jednak uznanie zdobył śpiewno–muzyczny skecz w opracowaniu i wykonaniu H. Stasiowskiej.
             Zespoły widowiskowo – n [nieczytelne] teatralne stojące przed swoją najbliższą publicznością, miały już zdobyte zaszczytne trofea, gdyż na zlocie świetlicowym w Gorlicach w czerwcu Br. Obok zespołu z Lipinek do zawodów stanęły: stary zespół z Glinika Mariampolskiego – zespół z Biecza, oraz górale podhalańscy z Gładyszowa. Pierwszą nagrodę uzyskała za śpiew kierown. Świetlicy Z.Z. w Lipinkach, Stasiowska.
             Zespół amatorski z Sekcji Lipinki produkował się też zarówno w Krośnie, jak i Rzeszowie
Dlatego Związek Zawodowy za tak owocną pracę wynagrodził zespół z Lipinek, i ponadto chór rewelersów z Glinika Mariampolskiego wyjazdem i krótkim pobytem nad morzem, gdzie w Łebie wśród wczasowiczów dano dwa przedstawienia, a w Gdańsku jedno.
             Wracając – zespół zatrzymał się w Warszawie, gdzie oglądano olbrzymi wysiłek całego narodu w odbudowie stolicy, a między innymi zwiedzono Trasę W – Z.


Wuka.

piątek, 7 października 2016

Nieszczęśliwy wypadek pod Gorlicami - rok 1916.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.
Nieszczęśliwy wypadek.
W czwartek 11 b.m. [sierpień] zdarzył się nieszczęśliwy wypadek przy wysadzaniu skał pod Gorlicami, a mianowicie, o godzinie 5.45 po południu wysadzono skałę której odłamek zabił żołnierza z Bochni na miejscu, jednemu jeńcowi rosyjskiemu wybił oko, drugiemu złamał nogę, a trzeciego potłukł. Rannych oddano pieczy lekarskiej, zabitego odwieziono do kostnicy cmentarnej.

środa, 5 października 2016

Sławomir Mrozek, Fotorelacja z prezentacji multimedialnej "Judaizm i tradycja - od narodzin do śmierci", Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu, 3 października 2016 r.

Dnia 3 października (poniedziałek) o godz. 17:00 w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu, pani Anna Wencel z Żydowskiego Muzeum Galicja z Krakowa, wygłosiła wykład połączony z prezentacją multimedialną pt.: Judaizm i tradycja żydowska - od narodzin do śmierci
Pani Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej - Elżbieta Knapik - przywitała wszystkich gości, 
oraz przypomniała wydarzenia które odbyły się we wrześniu b.r. w Bieczu (Na Szlaku Żydowskiego Dziedzictwa). 
Pani Dyrektor zapraszała również na kolejne spotkanie w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej. 
Wykład prelegentki przybliżył najważniejsze zagadnienia judaizmu (święte księgi, kult synagogalny, 
przedmioty związane z rytuałem religijnym, koszerność), oraz obrzędowość żydowską związaną 
z cyklem życia. Po zakończonym wykładzie zaprezentowany został film pt.: Brzostek: Historia pewnego 
powrotu.