OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

wtorek, 2 sierpnia 2016

II Rzeczpospolita

Zdjęcia ze zbiorów osób prywatnych oraz zdjęcia prasowe. Data podana pod zdjęciami prasowymi jest datą publikacji. Źródła u autorów.


                          Zdjęcie opublikowane w publikacji z roku 1919.

Dukla. Zdjęcie opublikowane w publikacji z roku 1919.
     Biecz. Zdjęcie opublikowane w publikacji z roku 1919.


Fot. T. Szydłowski, 1926.Rzepiennik Strzyżewski, ok. 1928 r. Zdjęcie udostępnił p. M. Bajorek

1929.Zdjęcie prasowe z roku 1931.


Bobowa. 1931.

Bobowa, 1931.1931.1932.

1932.


1932.


1932.


1932. Ulica 3 Maja w Gorlicach odbudowana po pierwszowojennych zniszczeniach

1932.1932.
Zdjęcie prasowe z roku 1932, Zamek w Szymbarku, fot. dr J. MuchowiczWysowa 1932. Motyw z parku.


Wysowa 1932. Kolumnada przy zdrojach.


1932.


1932.Sękowa lata 30. XX w.
Zbiory prywatne autorów.

1933. Most kolejowy pod Grybowem. Fot. J. Kawecki. 

1934.
Zdjęcie prasowe z roku 1935: NA pierwszym planie nieistniejąca już drewniana cerkiew w Pętnej.

Skałki na Kornutach. 1935.
1935.
Cmentarz wojskowy nr 91 Gorlice.
1935.


7.10.1935.

1936. Fot. K. Kumurowicz


Fot. K. Kumurowicz, 1936

Fot. K. Kumurowicz, 1936.
1936. Fot. K. Kumurowicz.
1936, Fot. K. Kumurowicz


Szyby naftowe pod Bieczem, zdjęcie prasowe z roku 1937.Szyb "Stefan" w Krygu, 1937.


Zdjęcie prasowe z roku 1937: Ogólny widok Wysowej Zdroju. Źródło u autorów.


Zdjęcie prasowe z roku 1937: cerkiew grecko-katolicka w Wysowej. (podpis oryginalny).
Źródło u autorów.
Zdjęcie prasowe z roku 1937: pozdrowienie sztandaru w obozie harcerek krakowskich w Krępnej (podpis oryginalny). Źródło u autorów.
Zdjęcie prasowe z roku 1937: Modlitwa przed obiadem w obozie harcerek krakowskich w Krępnej. stojąod lewej: komand. Unieszewska, ppłk. dypl. Horak, komend. Kleczewska, wojewoda krakowski płk. Gnoiński, komend. Hłuskowa, wiceprezydent miasta dr. Radzyński, komend. Kottik, nacz. kurat. dr. Podkówka, mjr. Bartosik) ( podpis oryginalny). Źródło u autorów.

Zdjęcie prasowe z roku 1937: Wojewoda krakowski płk. Gnoiński w
rozmowie z ludnością łemkowską w Krępnej, gdzie znajduje się obóz harcerek krakowskich (podpis oryginalny). Źródło u autorów.


1937.Zdjęcie prasowe z roku 1937: Usuwanie ruin w Gorlicach. Źródło u autorów.


Biecz 1937.
Zdjęcie prasowe z roku 1938. Dom Kromera i wieża ratuszowa w Bieczu.

Ogólny widok Gorlic. Fot. inż. Józef Barut, 1938.
1938.

Zdjęcie prasowe z roku 1938. Podpis pod zdjęcilustracja przedstawia budowę mostu na terenie COP-u w Jaśle na rzece Jasiółce. Jest to most żel.-betonowy łukowy wedle projektu inż. Finkla a budową kieruje inż. R. Bielski. Koszt budowy wyniesie około 200.000 zł., a pokrywa go Państwowy Fundusz Drogowy.


1938.1938. Fot. A. Wójcik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza