OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

poniedziałek, 23 maja 2016

Gorlice - artykuł prasowy z roku 1938.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.Kościół w Gorlicach

Gorlice są miastem powiatowym w województwie krakowskim. Położone nad rzeką Ropą, liczą 7 tysięcy mieszkańców i zajmują 665 ha powierzchni.
Miasto zostało podobno założone przez osadników ze Zgorzelic (Goerlitz) na Śląsku. Gorlice słynęły ze znacznego ruchu handlowego i w swoim czasie zjednały sobie nazwę małego Gdańska.
3.X. 1874 r. Gorlice zostały nawiedzone przez straszny pożar, który strawił 437 zabudowań wraz z całym mieniem, starożytny kościół itd. Spłonęło także 9 osób żywcem. Na odbudowę miasta zbierano składki w całej Małopolsce. W roku 1915 pożoga wojenna ponownie w straszny sposób zniszczyła Gorlice. Miasto odbudowało się na podziw szybko i dziś mało gdzie pozostały ruiny. Jedynie szczerby od pocisków w murach miasta przypominają owe straszne dnie.
W samych Gorlicach i w ich najbliższej okolicy świadkami tych walk są bardzo duże i liczne cmentarze wojenne.
Ongiś Gorlice słynęły z rozległego handlu płótnami. Zagraniczne wyroby bawełniane zabiły swymi niskimi cenami tę gałęź handlową - i zniszczyły produkcję lnu w całej okolicy.
Ale Gorlice i okolica słyną z innego bogactwa: mianowicie z licznie tu występujących źródeł ropy naftowej. Toteż szyby wiertnicze są nieodłączną częścią krajobrazu gorlickiego. Taka np. osada Męcina Wielka posiada tak zwane grunta sołtysie. Są to nadania jeszcze z czasów króla Jana III, dla żołnierzy, zasłużonych w bojach z Turkami i Tatarami.  Nadania te zawierały także prawo zbierania tłuszczu, ukazującego się na powierzchni ziemi. W Siarach włościanie już około roku 1860 zbierali olej skalny, używając go do smarowania osi, skór itp.
            Dopiero Ignacy Łukasiewicz, zwany ojcem przemysłu naftowego, wynalazca lampy naftowej, sprawę użytkowania oleju skalnego (ropy naftowej) popchnął naprzód zakładając tu i owdzie na wielką skalę kopalnie, a następnie destylarnie.
              W Gorlicach znajduje się gimnazjum, 4-letnia prywatna szkoła dla freblanek, 2 przedszkola, 2 szkoły powszechne, zawodowa szkoła dokształcająca, 7 bibliotek, 1 muzeum, 2 kursy, 2 ochronki i muzeum miejskie w stanie tworzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza