OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

poniedziałek, 11 stycznia 2016

Katastrofalna powódź w Jasielskiem. - rok 1934.

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.Katastrofalna powódź w Jasielskiem.

Jasło, 16 lipca. (NS). Katastrofalna powódź w Jaśle i powiecie jasielskim wskutek kilkudniowych opadów deszczu przybrała olbrzymie rozmiary, jakich nie pamiętają ludzie od setek lat. Rzeki górskie Jasionka, Wisłoka i Ropa, które pod Jasłem łączą się, zalały wszystkie dzielnice miasta niżej położone, a to t.zw. Targowicę Przedmieście, Ułaszowice, oraz pobliskie wsie. – Domy mieszkalne zostały zalane. Mieszkańców delożowano.
W okolicy Żmigrodu nastąpiło oberwanie się chmury. Sytuacja jest beznadziejna. – Woda zalała przestrzenie na szerokości paru kilometrów. Widać pozrywane domki, stodoły z inwentarzem, snopki ze zbożem.
Pod Skołyszynem na linji Stróże- Jasło tor kolejowy został przerwany. Pociąg, jadący z Jasła o godz. 2-giej musiał zawrócić. Także połączenie na linji Jasło – Rzeszów zostało przerwane z powodu zalania, oraz obsunięcia się góry, która zasypała tor kolejowy. Rurociąg gazowy Jasło – Gorlice został przerwany, na rzece Jasiołce koło Nygłowic pod Jasłem. Dopływ gazu do rafinerji Standard Nobel w Libuszy został przerwany. Mur oporowy wysokości 4 m. okalający dziedziniec synagogi w Jaśle na długości 15 m. obsunął się i zatarasował ulicę na wysokość 3 m. Wypadku z ludźmi na szczęście nie było.
Deszcz pada ciągle. Sytuacja jest bardzo groźna. W akcji ratowniczej bierze udział straż pożarna, członkowie Zw. Strzel., harcerze, członkowie Sokoła, zw. Rezerwistów i t. d. Słyszy się ciągle głosy ludzi siedzących na dachach swych domów i wzywających pomocy.
W Kołaczycach pod Jasłem sytuacja również przedstawia się bardzo groźnie. Komunikacja kolejowa Jasło – Stróże będzie prawdopodobnie na dłuższy czas przerwana.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza