OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

piątek, 25 lipca 2014

Bibliografia do Biecza

 1. Bartuś M., 50 lat Muzeum w Bieczu, Biecz 2003.
 2. Bartuś M., Muzeum w Bieczu, Biecz 2000.
 3. Barut J., Motyka S., Ślawski T., Nad rzeką Ropą. Z dziejów Biecza, Gorlic i okolic, Kraków 1963.
 4. Biecz, pod red. Kaleta R., Wrocław 1963.
 5. Bugno W., Biecz, Biecz 2005.
 6. Bugno W., Biecz miasto królewskie, Biecz 2005.
 7. Bujak F., Materyały do historyi miasta Biecza, Kraków 1914.
 8. Ćmiech A., Osobistości i miejsca Ziemi Bieckiej w poezji Wacława Potockiego Podstarościego Bieckiego, Gorlice 2007.
 9. Duda B. , Piotrowska A., Szlak Świętej Jadwigi Królowej w Bieczu, Biecz 2006.
 10. Frazikowa R., Architektura późnogotyckiej fazy w Bieczu, t. III, Rzeszów 1974.
 11. Frodyma R., Galicyjskie cmentarze wojenne, Warszawa 1995.
 12. Fusek W.,  Biecz i dawna ziemia biecka na tle swych legend, bajek, przesądów i zwyczajów, Biecz 1998.
 13. Górny I., Miasto Biecz, Kraków 2001.
 14. Haberek W. , Kolegiata Bożego Ciała w Bieczu, Tuchów 2009.
 15. Karp A., Biecz - perła Podkarpacia, Rzeszów 1995.
 16. Klubówna A., Królowa Jadwiga. Opowieść o czasach i ludziach, Warszawa 1986.
 17. Kubal G., Michałowicz-Kubal M., Powiat gorlicki, Krosno 2000.
 18. Matys P., Materiały do historii harcerstwa bieckiego i gorlickiego, Biecz 2001.
 19. Michalak J., Gorlice, Biecz i okolice, Krosno 1998.
 20. Michalak J., Gorlice, Biecz, Wysowa Zdrój i okolice, Krosno 2002.
 21. Nowicki J., Gorlice i Biecz pod względem sanitarnym w przeszłości, lecznictwo ludowe w tych okolicach, Poznań 1946.
 22. Pabis A., Ziemia Biecka na tle legend, Tuchów 2004.
 23.  Pałka Z., Kaznodziejstwo w Parafii Farnej w Bieczu na przełomie XIX i XX wieku, Biecz 2008.
 24. Pasiecznik J., Kościół i klasztor Franciszkanów-Reformatów w Bieczu (1624-1982), Kraków 1984.
 25. Przewodnik po najciekawszych zakątkach Biecza - perły Podkarpacia, pod red. Wędrychowicz H., Biecz 1998.
 26. Rosikoń J., Ratusze w Polsce, Warszawa 2000.
 27. Rybarski R., Gospodarka miasta Biecza w XVI i początkach XVII stulecia, Tuchów 1998.
 28. Rymut K., Nazwy miejscowe dawnego powiatu bieckiego, Wrocław 1975.
 29. Słowik A., Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marcina Kromera w Bieczu w latach 1978-1998, Biecz 1998.
 30. Socha A., Szlakiem Tysiąclecia przez Rzeszowszczyznę, Rzeszów 1966.
 31. Studia i materiały do dziejów kościoła św. Anny i klasztoru Franciszkanów OFM w Bieczu 1982-2005,  pod red.  Bommersbacha S. i Bartuś M., Biecz 2005.
 32. Szopa K., Dzieje Parafii Bożego Ciała w Bieczu w latach 1805-1925, Biecz 2008.
 33. Szopa K., Księża bieccy, Biecz 2008.
 34. Szpara A., Pani Wawelska święta Jadwiga, Tuchów 2001.
 35. Szreniawa F., Biecz w swoich pamiątkach, Biecz 2004.
 36. Szreniawa F., Pożar Biecza 12 V 1903, Biecz 1903.
 37. Ślawska G., Legendy i opowieści bieckie, Tuchów 2000.
 38. Ślawska G., Krajobraz z kapliczką, Biecz 2007.
 39. Ślawska G., Związki z Bieczem św. Jadwigi królowej, Tuchów 2002.
 40. Ślawska G., Ślawski T., Biecz w dawnej grafice i fotografii, Biecz 2004.
 41.  Ślawska G., Ślawski T., Pocztówki z Bieczem 1900-2000, Biecz 2004.
 42. Ślawski T.,  Biecz,  Biecz 1999-2000.
 43. Ślawski T., Biecz i Gorlice - ośrodki handlu winem od XIV w. do XVIII w., Biecz 2001.
 44. Ślawski T., Biecz i okolice, Warszawa 1973.
 45. Ślawski T., Biecz - przewodnik, Biecz 1999.
 46.  Ślawski T., Biecz- szkice historyczne, Biecz 2002.
 47.  Ślawski T., Biecz - zarys historyczno-krajoznawczy, Biecz 1996.
 48. Ślawski T., Marcin Kromer w 400 rocznicę śmierci, Biecz 1989.
 49. Ślawski T., Mikołaj Kopernik i Biecz w jego epoce, Rzeszów 1972.
 50. Ślawski T., O konserwacji i renowacji zabytków w Bieczu, Biecz 2006.
 51. Ślawski T., Produkcja i wymiana towarowa Biecza w XVI i XVII wieku, Przemyśl 1968.
 52. Ślawski T., Ratusz królewskiego miasta Biecza, Biecz 2000.
 53. Ślawski T., Stanisława Wyspiańskiego kontakty z Bieczem, Rzeszów 1969.
 54. Ślawski T., Stanisław Wyspiański na Podkarpaciu, Skołyszyn 1996.
 55. Ślawski T., Stanisław Wyspiański na Podkarpaciu : w sto trzydziestą rocznicę urodzin artysty, Biecz 1999.
 56. Ślawski T., Studia nad ludnością Biecza w wiekach XIV-XVII, Kraków 1959.
 57. Udziela S., Z podań i dziejów ziemi bieckiej, Kraków 1926.
 58. Ulanowski B., Najdawniejsza księga sądowa miasta Biecza, Kraków 1896.
 59. Wasiak A., Konfederacja barska na Sądecczyźnie, Nowy Sącz 1994.
 60. Wojnarek D., Pejzaż Biecza słowem malowany, Tuchów 2003.
 61. Wójcik A., Gorlice i okolice, Warszawa 1962.
 62. Ziemia Biecka : lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim : praca zbiorowa napisana w latach 1889-1895, pod. Red. Udziela S., Nowy Sącz 1994.
 63.  Żaki A., Najstarsze miasta małopolski, Warszawa 1967.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza