OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

poniedziałek, 30 stycznia 2023

Festyn Łemkowski we Florynce - notatka prasowa z roku 1939.

 

Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.Festyn Łemkowski we Florynce


Donoszę, że dnia 6.8.1939 odbył się festyn łemkowski, w gromadzie Florynka, na polanie obok rzeki Białej, staraniem Koła Zw. Rezerwistów we Florynce, przy nadzwyczajnej pomocy i dużej pracy, włożonej pod każdym względem przez obóz Legii Akademickiej, pod kierunkiem p.ppor. Kazimierza Leśniaka.

Przy tej sposobności Zarząd Koła Zw. Rez. We Florynce prosi Pana Redaktora o zamieszczenie serdecznego podziękowania wszystkim uczestnikom festynu łemkowskiego, a w szczególności Wielm. Ks. prob. Solakowi z Grybowa, Ks. Proboszczowi z Kąclowej, WP. Paszkowej w Grybowie, p. burmistrzowi Dr. Warzesze, p.prez. Zw. Rez. Mordarskiemu, jako delegatowi Zarz. Pow. w N. Sączu, Panu Kapitanowi i wielu paniom i panom, którzy zaszczycili swoją obecnością łemkowski festyn i w ten sposób poparli tut. Koło Zw. Rez. we Florynce.


Za prezesa:

Michał Kucab

Sekretarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza