OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

wtorek, 8 lutego 2022

Binarowa - przodująca wieś w hodowli kur - artykuł prasowy z roku 1949.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.
Gorlice

Binarowa – przodująca wieś w hodowli kur

 

Komitet Współzawodnictwa Pracy przy Centrali Spółdzielni Mleczarsko–Jajczarskiej zorganizował współzawodnictwo zespołowe i indywidualne w dostawie jaj.

W skali ogólnopolskiej zaszczytne drugie miejsce zespołowo zdobył Zespół Konkursowy z Binarowej gmina Biecz powiatu gorlickiego zdobywając jako nagrodę aparat wylęgowy.

Zespół Konkursowy z Binarowej liczył 30 dostawców, którzy w ciągu trwania konkursu przez 51 dni dostarczyli od 286 kur i 11 549 jaj.

Wśród uczestników zespołu wyróżnili się: Ludwika Wszątek, która hodując 25 kur w ciągu 51 dni dostarczyła 1042 sztuki pierwszej sorty jaj. Od jednej kury dostarczyła ona 40 jaj. Na dalszych miejscach są: Anna Bochenek, Eleonora Wójcik, Dorota Zięba, Eleonora Bochenek i Stanisława Augustowska.

Uczestnicy zwycięskiego zespołu posiadając drobne gospodarstwa rolne przez racjonalną hodowlę drobiu, starają się podnieść opłacalność swego gospodarstwa. Wszyscy należą do Związku „Samopomocy Chłopskiej” oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

Dodać należy, że wspaniały wynik jaki osiągnął Zespół Konkursowy z Binarowej jest w dużej mierze zasługą sklepowego filii Gminnej Spółdzielni w Binarowej ob. Stanisława Michalca, który należycie i planowo prowadził skup jaj w tamtejszej gromadzie i skrupulatnie notował każdą dostawę.

W sąsiedniej gromadzie Strzeszynie mieszka ob. Helena Sowińska, która w sierpniu br. dostarczyła do Gminnej Spółdzielni w Bieczu 100 milionowe jajko, które zadecydowało o wykonaniu planu dostawy jaj przez woj. rzeszowskie.

(Jac.)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza