OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 13 czerwca 2021

Jasło - artykuł prasowy z roku 1932.

 Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.


JASŁO

Wśród całego szeregu mniejszych miasteczek woj. Krakowskiego, Jasło bezsprzecznie czyni wrażenie najkorzystniejsze. Świetnie zabrukowane, dobrze rozplanowane, posiada cały szereg ładnych nowoczesnych budynków – nic więc dziwnego, że przypomina…  Europę! Korzystne wrażenie potęguje czystość panująca na ulicach oraz duży dobrze utrzymany park położony w samym sercu miasta. Jeżeli Jasło liczy 10.000 mieszkańców, to nie ulega wątpliwości, że w niedzielę czy święto, każdego z nich spotkać można w tym parku. Pod adresem pana inż. Bielskiego przesłać winniśmy specjalne gratulacje, gdyż zabudowania , o których mowa są jego zasługą.

Obecny Komisarz miasta p. Jerzy Lgocki urzędowanie swe objął w b. ciężkich warunkach, gdyż – gmina nie posiadała wówczas zupełnie żadnego majątku, za wyjątkiem przedsiębiorstw, z których elektrownia była bardzo zadłużona. W kasie zastał 5115 zł. podczas gdy na same pensje i robociznę niezbędna była suma przeszło 15.000 zł. Drobne długi sięgały 100.000 zł. Tak się przedstawiał stan w lutym 1931 r. Dziś sytuacja się poprawiła, a miasto ze swych instytucyj czerpie poważne dochody. Rzeźnia miejska jest budowlą starą i brak jej elementarnych urządzeń. Obecny kryzys nie pozwala jednak n wybudowanie nowej rzeźni – co słusznie p. Komisarz uważa za sprawę pierwszorzędnej wagi.

Szkolnictwo jest dość dobrze rozwinięte. Funkcjonują 4 szkoły 7–kl. powszechne, wszystkie w budynkach miejskich, gimnazjum humanistyczne, prywatne żeńskie, 3–letnia szkoła handlowa niższego typu.

Z inwestycyj wymienić należy przerobienie w elektrowni motorów Diesla na gazowe, a to celem uzyskania oszczędności. Wszystkie dzierżawy zostały przez p. Lgockiego odebrane i prowadzone są obecnie pod zarządem własnym, na czem miasto b.wiele zyskało. Opłaty podwyższyły się o 100% przyczep dodatkowe podatki nie zostały wprowadzone. Zawarta została nowa umowa z „Polminem” co przyniosło miastu łącznie ok. 50.000 zł. rocznie. Rozszerzenie sieci gazociągów, stanowi najbliższy projekt inwestycyj.

Podkreślić należy, że p. Lgocki trzymając czujnie rękę na pulsie gospodarki miasta, zwraca baczną uwag ę na zbyt… egoistyczne zapędy poszczególnych jednostek…

Praca p. Lgockiego stwierdza jeszcze raz niezbicie, że obcna cieżka sytuacja wielu naszych miast, jest często rezultatem nie tyle kryzysu, ile indolencji gospodarki miejskiej, i że uczciwa, a energiczna ręka niejedną sytuację, zdawałoby się beznadziejną, w szybkim czasie uzdrowić potradi.

(m.b.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza