OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

sobota, 26 września 2020

Na internowanych Legionistów - artykuł prasowy z roku 1918.

 


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.Na internowanych Legionistów.

 

Aby choć w części ulżyć ciężkiej doli Legionistów, internowanych w obozach na Węgrzech, okazała się niezbędną wydatna pomoc materyalna społeczeństwa . Ze wszystkich stron kraju popłynęły też składki, które choć nie mogły zaspokoić wszystkich potrzeb licznej rzeszy polskiego żołnierza, zaświadczyły przynajmniej, że cały polski ogół współczuje z nimi w tej krytycznej dla narodu chwili. Pomiędzy innemi miastami zaznaczyło swą ofiarność na ten cel i Jasło, gdzie na dochód internowanych Legionistów dano dwa przedstawienia amatorskie.

Dnia 6 kwietnia b.r. kółko amatorskie Tow. „Zgoda” odegrało komedyę p.t.  ”Świat bez mężczyzn”. W głównych rolach wystąpili z powodzeniem p. Ignacy Szufa i p. Cecylia Koperówna, również znakomicie grała p. Kulikówna. Całość wypadła bez zarzutu. Inicjatorem tego przedstawienia był p. Hanytkiewicz. Czysty dochód przyniósł 700 koron.


I wojna światowa legioniści

Drugie przedstawienie na ten sam cel odbyło się dnia 13 kwietnia. Kółko miłośników sztuki odegrało dramat J. Słowackiego p.t. „Horsztyńśki”. W popisowych rolach wystąpili: p. Malicki (Holsztyński), p. Szczepański, p. Brydówna, p. Filarska, p. Girsching którzy wywiązali się świetnie ze swego zadania. Całość wypadła bardzo dobrze.Dochód z przedstawienia, które zorganizował Uniwersytet ludowy im. Adama Mickiewicza, wyniósł przeszło 1000 koron.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza