OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

środa, 25 września 2019

Krajowa szkoła koszykarska w Skołyszynie - artykuł prasowy z roku 1900.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.
Krajowa szkoła koszykarska w Skołyszynie.

Już obecnie można zapisywać uczniów do kraj. Szkoły koszykarskiej w Skołyszynie, na kurs nauki rozpoczynający się I. października br. Warunki przyjęcia uczniów są następne: 1 – Ukończenie z dobrym postępem szkoły ludowej. 2. Ukończony 14. Rok życia. Szkoła założona w r. 1896. Ma na celu, kształcić uczniów w zawodzie koszykarskim na przodowników i zawodowych koszykarzy, jak również podawać młodzieży, która się poświęci zawodowi koszykarskiemu, wszystkie te wiadomości, które do należytego prowadzenia tego przemysłu są potrzebne. Nauka jest bezpłatna, za prace praktyczne, dobrze wykonane, otrzymują uczniowie odpowiednie pieniężne nagrody. W zakładzie jest umieszczenie dla 6 zamiejscowych uczniów, którzy powinni się zaopatrzyć w bieliznę i ubranie. Uczniowie bardzo ubodzy a pilni i obyczajni, mogą uzyskać po 14-dniowej próbie krajowe stypendium od 6- 10 k. miesięcznie. Z funduszu 300 k. przeznaczone przez cesarza dla ubogich a pilnych uczniów tejże szkoły, mogą w bieżącym roku korzystać uczniowie bardzo pilni. Miesięczne utrzymanie ucznia wynosi od 12- 20 k., stosownie do wymogów. C. k. Ministerstwo przyznało na rok bieżący dla jednego ucznia tej szkoły, który się wykaże dobrem świadectwem i uzdolnieniem, roczne stypendjum w kwocie 300 k. Bliższych wyjaśnień udziela Zarząd szkoły w Skołyszynie poczta w miejscu.

1 komentarz:


Zostań Patronem Z Pogranicza