OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

sobota, 23 lutego 2019

Pierwsza włościańska spółka naftowa w Siarach - notatka prasowa z roku 1913.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródła
 u autorów.
Pierwsza włościańska spółka naftowa.

            W Siarach w pow. Gorlice założona została pierwsza włościańska spółka naftowa zarejestrowana w Sądzie handlowym. Celem spółki jest kupowanie terenów naftowych, poszukiwania, wydobywanie i spieniężanie nafty na wspólny rachunek członków. Potrzebny kapitał 120 tys. Koron. Dotychczas Spółka liczy 75 członków, łączna suma z deklarowanych udziałów wynosi 50.000 koron. Na członka może przystąpić każda osoba pełnoletnia i własnowolna, która tylko podpisze deklaracyę i wpłaci przynajmniej jeden udział.
             Myśl utworzenia takiej Spółki wyszła od włościan, jest to bardzo dodatni i dotychczas nie bywały objaw między ludem, którzy zrozumieli bardzo dobrze, że przyszłość i potęga nasza i naszej Ojczyzny leży w łączeniu się wspólnym we wszystkich kierunkach. Dotychczasową pracą przy założeniu Spólki i zbieraniu udziałów zajmowali się wyłącznie sami włościanie, jednakże tak do Dyrekcyi jak i do Rady nadzorczej wybrali pewien procent inteligencyi okolicznej.
             Wszelkich informacyi w tej sprawie udziela p. Ludwik Rybczyk w Siarach p. Ropnica ruska./Uzupełnienie artykułu/

Pierwsza włościańska spółka naftowa.

W gminie Siary w powiecie gorlickim zawiązano spółkę naftową dla nabywania terenów ropnych, poszukiwania, wydobywania i sprzedawania ropy. Do spółki wchodzą włościanie i pracujący w kopalniach ropy z Siar i Sękowej. Członkiem może być każdy, kto złoży jeden udział wynoszący 500 K.
Na zgromadzeniu konstytucyjnem wybrano Dyrekcję i Radę Nadzorczą.
Do Dyrekcji weszli: Ludwik Rybczyk, włościanin i członek wydz. Powiat. Jako przew.; Stanisław Haluch sekretarz i zast. przew. i Władysław Augustyn kierownik szkoły w Sękowej i 2 zastępców.
Do Rady Nadzorczej weszli: X.W. Kędra z Łużny jako przew., pp. Iwanicki, Fr. Gabrjel kier. szkoł. w Siarach, St. Stopnicki wiertacz, Jan Haluch wiertacz, P. Kukla wiertacz i Piotr Tenerowicz włościanin, jako członkowie. Ogólna suma zdeklarowanych udziałów wynosi 50 tysięcy Koron.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Ludwik Rybczyk w Siarach p. Ropica ruska a dla Borysławia i okolicy Jan Haluch Borysław na Potoku. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza