OSTATNIE SZTUKI! Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915. Wspomnienia, relacje, legendy.

niedziela, 2 grudnia 2018

"Święto Maryjek" w Gorlicach - artykuł prasowy z roku 1935.


Zachowano pisownię oryginalną. Źródło u autorów.„Święto Maryjek” w Gorlicach

           (KAP) Takie święto obchodzą corocznie Gorlice w dniu Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Historja tej uroczystości sięga roku 1782, w którym to szerzyła się w Gorlicach straszna zaraza. Właścicielka Gorlic, Trzecieska, miała wtenczas we śnie widzenie, że jeżeli córki mieszczan, które mają imię Marja, pójdą w procesji po polach, dotkniętych zarazą i błagać będą w pieśni Matkę Naśw. O wstawiennictwo za biednym ludem u Boga, to zaraza ustąpi. I tak się stało. Wdzięczne miasto przyrzekło wtenczas Matce Najść., że powtórzy odtąd co roku w święto Niepokalanego Poczęcia N.M.P. tę procesję i nazwało tę uroczystość „Świętem Maryjek”.
          W tym roku przybył do Gorlic na tę uroczystość J.E. ks. biskup ord. dr. Fr. Lisowski. Uroczystą nowennę do Niepokalanego Poczęcia N.M.P. zakończono w przeddzień święta nieszporami, podczas których przemówił gorąco i serdecznie biskup ordynarjusz. Sumę pontyfikalną odprawił ks. biskup Fr. Lisowski, a kazanie wygłosił ks. dr. Wł. Węgiel. Po sumie odbyła się tradycyjna procesja. Szły Maryjki w bieli, w welonach na głowach, z płonącemi lampkami w rękach, a za niemi tłum wiernych, wielbiących dobroć Matki Bożej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Zostań Patronem Z Pogranicza